Monografie věnovaná průkopníkům animovaného filmu u nás

28. květen 2013

Průkopníkům animovaného filmu v Československu – manželům Ireně a Karlu Dodalovým – je věnována obsáhlá monografie filmové historičky Evy Struskové.

Jmenuje se stručně Dodalovi a zabývá se nejen životem a dílem zmíněné dvojice, ale připomíná i další významné osobnosti tohoto filmového žánru a vše zasazuje do širokých domácích i světových souvislostí.

Publikace sestává ze tří hlavních částí. První popisuje počátky animované tvorby v českých zemích, vznik studia IRE-film a samozřejmě zásadní podíl manželů Dodalových na obojím. Druhá se věnuje období druhé světové války, situaci v Protektorátu Čechy a Morava, působení paní Dodalové v terezínském ghettu a počátkům americké tvorby Karla Dodala. Třetí část seznamuje čtenáře s poválečnou, povětšinou exilovou činností Dodalových, která se odehrávala nejdříve ve Spojených státech, posléze v Argentině.

Kniha je doplněna obsáhlým doprovodným materiálem, vysvětlivkami a rejstříky a samozřejmě i unikátním obrazovým doprovodem. Nedílnou součástí publikace je DVD se všemi dostupnými filmy a filmovými kousky z dílny Ireny a Karla Dodalových jak z Československa, tak i ze Spojených států a Argentiny.

Tomáš Pilát mluvil s autorkou záslužné knihy nejdříve o tom, ke které části bylo nejsložitější shánět prameny a archivní materiály.

Spustit audio