Mistři baroka Bach, Händel a Zelenka ovládnou velikonoční čas na Vltavě

A je opravdu z čeho vybírat, protože snad všichni barokní skladatelé duchovní hudby vložili právě do té velikonoční své největší umění. Uslyšíte dva významné české barokní projekty - Händelovo oratorium Saul a Bachovy Matoušovy pašije. 

PROGRAM

středa 17. 4. – pátek 19. 4.
15:00
Lamentace Jana Dismase Zelenky nejen na texty proroka Jeremiáše.
Zpívají Daniel Johannsen (tenor), Tomáš Král (bas) a další.

pondělí 17. 4. -  pátek 19. 4.
17:30
Kontexty: Jan Dismas Zelenka (1679-1745). 
Barokní hudebník, barokní člověk. Seriál ke 340. výročí narození skladatele.

Velký pátek 19. 4.
6:30
Duchovní hudba anglického skladatele Johna Tavenera.
8:30
Agostino Steffani: Stabat Mater. Duchovní skladba pro sóla, sbor a orchestr. Zpívají Cecilia Bartoli, Franco Fagioli, Daniel Behle, Christoph Prégardien a Salvo Vitale.
12:10
J. J. Fux: Ave Maria. - J. S. Bach: Árie Erbarme dich mein Gott z Matoušových pašijí (8 min). Zpívá Magdalena Kožená - Antonio Vivaldi: Stabat Mater. Zpívá Michael Chance. Hraje The English Concert, řídí Trevor Pinnock.
16:30
Dvě moteta J. S. Bacha. Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. a Jesu meine Freunde.
19:30
Johann Sebastian Bach: Matoušovy pašije BWV 244. Zpívají Eric Stoklossa (tenor), Jan Martiník (bas), Céline Scheen, Lenka Cafourková (soprán), Sophie Harmsen, Susanne Langner, Aneta Petrasová (alt), Krystian Adam (tenor), Hugo Oliveira, Tomáš Král, Jaromír Nosek (bas) a Collegium Vocale 1704. Hraje Collegium 1704, řídí Václav Luks. Záznam provedení z Dvořákovy síně Rudolfina 9. 4. 2019.

Bílá sobota 20. 4.
7:00
Chorály J. S. Bacha.
12:10
G. F. Händel: Recitativ a árie z 1. a 3. části oratoria Mesiáš. Zpívá Adam Plachetka, hraje Czech Ensemble Baroque, řídí Roman Válek.- Árie z oratoria Saul. Zpívá Andreas Scholl.
15:30
Koncert týdne "The Lamb - Beránek" ve skladbách  Laude di Cortony - Anna S. Thorvaldsdóttir. Gabriela Jacksona, John Tavenera, Arvo Pärta, Laude di Cortona a James MacMillana: Miserere. Soubor Ars Nova Copenhagen řídí Paul Hillier. Záznam koncertu z Kostela sv. Trojice v Kodani z 12. 4. 2019.
20:00
Georg Friderich Händel: Saul
Oratorium o třech dějstvích pro sóla, sbor a orchestr. V hlavních rolích Adam Plachetka (Saul) a Andreas Scholl (David). Orchestr a sbor Czech Ensemble Baroque. Provedení řídí Roman Válek.

Velikonoční neděle 21. 4.
7:00
Et resurrexit (3/4). Katolická barokní chrámová hudba rakouských a italských skladatelů Johanna Josepha Fuxe a  Antonia Caldary.
12:10
G. F. Händel: Saeviat tellus inter rigores. Motetto per la Madonna Santissima del Carmine. - J. J. Fux: Ave Regina caelorum.
15:00
Záznam koncertu z festivalu Dny staré hudby v Regensburgu z kostela Nejsvětější Trojice. J. D. Zelenka: Dixit Dominus, Beatus vir, Laudate pueri Dominum, In exitu Israel, Nisi Dominus, Laudate Dominum, Magnificat a De profundis. Hrají a zpívají členové souboru Enseble Inégal, umělecký vedoucí Adam Viktora.
21:05
Arvo Pärt: And I Heard a Voice - Antonín Dvořák: Stabat Mater - Ľubica Čekovská: Three Fragments from the Stabat Mater. Zpívá Sbor Bavoského rozhlasu v Mnichově, řídí Howard Arman.

Velikonoční pondělí 22. 4.
10:00
Byl tě jeden člověk. Písně českého baroka představuje Lubomír Tyllner

 

V roce Händelova výročí Saula provedl Roman Válek s Czech Ensemble Baroque Orchestra a jeho sborem a dvěma výraznými sólisty: nejvýraznějším českým barytonistou Adamem Plachetkou v titulní roli a legendárním kontratenoristou Andreasem Schollem v roli Davida.  Händela poznáme jako skladatele expresivních barokních oper, který našel cestu k duchovním oratoriím.

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 Václav Luks

Zatímco Saul je už dlouho natočen, záznam Matoušových pašijí bude naprosto čerstvý, z koncertu v Rudolfinu 9. dubna. Letos jsou Matoušovy pašije znovu součástí sezóny Collegia 1704 a Collegia vocale 1704 pod vedením Václava Lukse. Právě tomuto souboru vděčíme za to, že jsou u nás velká Bachova díla hrána nesrovnatelně častěji, než kdykoliv v minulosti. Václav Luks v tomto díle dlouhodobě spolupracuje s tenoristou Erikem Stoklossou, který zná obsáhlé dílo prakticky zpaměti, part Ježíše provede vynikající český basista Jan Martiník.

Byl tě jeden člověk. Písně českého baroka představuje Lubomír Tyllner

Barokní hudba, Jan Miense Molenaer

„Doba pobělohorská je v Čechách spojována s politickým úpadkem a rekatolizací, lidová kultura a tvořivost se ale vyvíjely dál. Na katolickém venkově zpestřovalo církevní rok mnoho svátků a slavností: advent s přástkami, obchůzky a koledy nejen vánoční a velikonoční, lidové hry, bujaré masopusty, poutě a posvícení. Písňový cyklus provázel rituál svatby, narození stejně jako pohřbívání člověka“ říká docent Tyllner z Etnologického ústavu Akademie věd ČR. 

Musíme dodat, že ne všechna hudba v tomto týdnu bude barokní; v roce moderny na Vltavě nabídneme i duchovní hudbu 20. století, která je svého druhu návratem ke kořenům ještě starším. Nebude chybět Arvo Pärt, Sofie Gubajdulina, ale ani původní verze Dvořákova oratoria Stabat mater, ke které Bavorský rozhlas objednal zhudebnění chybějících částí latinského textu od slovenské skladatelky Ľubice Čekovské.

03322167.jpeg

Baroko se ve velikonočním vysílání odrazí zrovna tak ve slovesných pořadech. V sobotním Rozhlasovém jevišti zařazujeme dílo jednoho z vůbec největších barokních dramatiků a básníků, Španěla Pedra Calderóna de la Barcy. Jeho veršovaná hra nazvaná Život je sen vznikla v letech 1631 – 1632 a patří k jeho vrcholným dílům. Verše v překladu Vladimíra Mikeše tak uslyšíme z úst mladého Jiřího Krampola nebo Josefa Karlíka.

Souzvuk bude v neděli patřit Bedřichu Bridelovi. Pořad s názvem „Cosi v temnostech předkládám“ vznikl na základě divadelní inscenace společnosti Masopust Deník zloděje. Tato „mysteriózní opera“ je plná barokně inspirované klavírní hudby Martina Dohnala, jež dotváří některé básnické texty také do písňové podoby. Hudbu interpretuje sám autor spolu s jediným hercem Miloslavem Königem, který za pěvecký i herecký výkon v Deníku zloděje získal Cenu divadelních novin. Oba tvůrci spolu s dramaturgyní Terezou Marečkovou připravili nový pořad složený jednak z písní a básní z inscenace Deník zloděje, ale také dalších básní Bedřicha Bridela a autorsky interpretovaného eseje Martina Dohnala o Bridelovi a jeho poezii: „veletoku rozbujelé barokní obraznosti.“