Mirek Elpl: Legenda z roku dvaačtyřicátého

Natáčení komedie Floriana Zellera Pravda, Dana Černá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Natáčení komedie Floriana Zellera Pravda, Dana Černá

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Témata spojená s druhou světovou válkou a zrůdnými snahami vyhladit Židy se stále vracejí i v literatuře. V roce 2017 vyšel sborník nazvaný Tobě zahynouti nedám..., který spojuje české časopisecké šoa povídky z let 1945–1989. Pro nakladatelství Akropolis ho připravili editoři Ivana Cahová, Martin Lukáš a Erik Gilk. A právě třetí jmenovaný vybral několik povídek, které se dočkaly rozhlasového zpracování. Legenda z roku dvaačtyřicátého Mirka Elpla je jednou z nich.

V podání Dany Černé poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Brněnský prozaik Mirek Elpl (1905–1960) pracoval jako důlní inženýr a účastnil se protiválečného odboje. Na konci války byl vězněn, avšak podařilo se mu uprchnout a ukrývat se po sanatoriích, což mu zachránilo život.

Povídka otištěná v Židovské ročence 1956/1957 nese v titulu označení „legenda“ nikoliv náhodou, můžeme ji chápat jako pojednání o životě mučednice v jeho vrcholné fázi. Ovšem s tím rozdílem, že akt nanebevstoupení je zde nahrazen „zázrakem“ prozření a odhodlání k osobní vzpouře proti utlačovatelům. Židovská žena je vykreslena v pozdní fázi svého života – v době, kdy je již vyčerpána, uštvána, bez fyzických sil, a tudíž je málo schopna odporu. Ve chvíli prozření se bezbranná stařenka na pokraji sil mění ve vnitřně silnou ženu, odhodlanou vzdorovat absurditě nacismu.

Účinkuje: Dana Černá

Připravil: Erik Gilk
Režie: Lukáš Hlavica
Natočeno v roce 2018.