Miloš Říha: Mají skauti zocelený charakter? To se ukáže až časem. Naše generace totiž vyhrála historický jackpot

23. duben 2020

„Skauting pro mě znamená kladení si horizontu a snahu ho překonat. Díky skautingu jsem potkal spoustu inspirativních lidí. Kdybych s nimi netrávil čas, možná bych nevystudoval gymnázium,” řekl ve Vizitce Miloš Říha, ředitel Skautského institutu. Do Vizitky ho den před svátkem sv. Jiří, patronem skautingu, pozval Ondřej Cihlář.

Dnes má v České republice, na Slovensku a v Polsku svátek Jiří, mimo jiné patron všech skautek a skautů. Tak si to alespoň přál zakladatel skautingu Robert Baden-Powell, který svatého Jiřího určil jako rytíře bojujícího nejen s drakem, ale i se vším zlem – včetně toho, vůči kterému je v opozici skauting.

Miloš Říha – Šípek

Baden-Powell pocházel z vojenského prostředí, skautské kroje, které nosili chlapci na prvním táboře v roce 1907, ale neměly s armádou nic společného. Baden-Powell s jejich pomocí zkoušel setřít třídní rozdíly malých skautů: khaki košile a kalhoty oblékli hoši z bohatých i chudých rodin. Zatímco voják Robert vnímal skauting jako formativní koncept celoživotního rozvoje, další klíčová osoba, Ernest Thompson Seton, do věci vložil romantiku v přírodě a kmenový život. Společně pak přišli s nabídkou zodpovědnosti, týmovou rolí a něčeho tak ryzího, jako je intenzivní pobyt v přírodě.

Nebát se a bojovat

I o tom ve Vizitce mluvil Miloš Šípek Říha, ředitel Skautského institutu. Říha k přezdívce přišel u „svých“ skautů na pražské Klamovce. Na roky strávené v oddíle vzpomíná velice rád, právě díky přátelství s podobně naladěnými lidmi se totiž kupříkladu přihlásil na gymnázium. „Skauting pro mě znamená kladení si horizontu a snahu ho překonat. Přes skauting jsem potkal spoustu inspirativních lidí. Kdybych s nimi netrávil čas, možná bych nevystudoval gymnázium.“ řekl. Opatrný by ovšem byl s tvrzením, že skauting dělá lidi lepšími. „Naše generace vyhrála historický jackpot. Zažíváme to nejlepší z dějin a teprve se ukáže, jestli díky skautingu opravdu máme zocelený charakter.“

Jak se nebát strachu a další videa (YouTube kanál Skautského institutu)

Miloš Říha byl i hudebním dramaturgem Vizitky. Skladba Ivana Gutiérreze Semilla de valor neboli Semínko odvahy je pro něj připomínkou toho, že se dal na vojnu, a tak je třeba bojovat. Platí to i o vedení Skautského institutu, ze kterého se během šesti let existence stalo oblíbené a frekventované místo setkávání i významné badatelské centrum. Pracovně je na něj napojeno okolo dvou stovek lidí.

V době, kdy je tato instituce v centru Prahy na Staroměstském náměstí zavřená, sledujte alespoň její YouTube kanál. Najdete na něm například sérii užitečných návodů, jak se nebát strachu. 

Poslechněte si celou Vizitku, ve které Miloš Říha hovoří o proměnách skautingu v průběhu desetiletí, o tom, proč vedení skautského oddílu není pro každého člena, o své básnické tvorbě i o tom, proč ve věci výběru skautského či jiného obdobného oddílu nevěří na konkurenci.

Spustit audio