Milan Augustin: Má cesta k našim Němcům

1. červenec 2020

Ve středu 1. července se Německo ujímá předsednictví v Radě Evropské unie. K této příležitosti uvádíme esej karlovarského historika a archiváře Milana Augustina, který má hluboký sociální vztah k česko-německému pohraničí. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkuje: Jan Vlasák
Režie: Vlado Rusko
Natočeno: v roce 2015

Milan Augustin je archivářem v Karlových Varech. Pochází z Horního Slavkova a je autorem řady studií na téma dějin krušnohorského regionu. Je šéfredaktorem Historického sborníku Karlovarska a do němčiny přeložené monografie Karlovy Vary – světově proslulé lázně.

Kromě zájmu historického má i hluboký sociální vztah k česko-německému pohraničí a je milovníkem a znalcem jeho krajiny. Posluchačům Vltavy je znám i jako mluvčí a průvodce v několika dokumentárních a publicistických pořadech.

Patří mezi osobnosti, které se cele věnují nejen dějinám, ale i současnému vývoji Karlovarského, nejmenšího a nejméně osídleného kraje České republiky, jehož území stoprocentně patřilo do Sudet a bylo tudíž od Československa roku 1938 odtrženo. Vztah k Němcům zde proto není nikterak jednoduchý.

Augustinův text na Vltavě zařazujeme v den, kdy se Německo ujímá předsednictví v Radě Evropské unie. Tuto pozici si členské státy předávají po 6 měsících. Předsednictví je považováno za jeden z klíčových nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých zemí Evropské unie a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie.

autoři: Vladimíra Bezdíčková , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio