Milada Součková: Historická povídka (Infanterie 1866)

19. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy
Prodlouženo do 16. 5.
první světová válka

Příběh ze sbírky Škola povídek vyprávějí Daniela Kolářová a Hana Brothánková. V úvodním slově zní samotná autorka – Milada Součková. Poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Účinkují: Daniela Kolářová, Hana Brothánková
Režie: Petr Adler
Natočeno: v roce 1996

Prozaička, básnířka a literární historička Milada Součková (1898–1983) se narodila v Praze v rodině stavebního podnikatele. Absolventka přírodovědecké fakulty se literární tvorbě začala věnovat intenzivněji až pod vlivem svého muže – malíře, scénografa a žurnalisty – Zdeňka Rykra. K jejímu profesnímu rozvoji přispělo i přátelství s lingvistou Romanem Jakobsonem či kontakt s Pražským lingvistickým kroužkem. Po druhé světové válce byla jmenována kulturním atašé při československém konzulátu v New Yorku, v roce 1948 ale na funkci rezignovala a rozhodla se zůstat trvale v USA. Přednášela českou literaturu a literatury slovanské na univerzitách v Harvardu, Chicagu a Berkeley. Jako zaměstnankyně slavistického oddělení Harvard College Library shromáždila cennou sbírku českého a slovenského písemnictví.

Literární intelektuálka Součková přinášela do českého spisovatelského prostředí netradiční metody, obzvláště zajímavý a pro její dílo typický je střet experimentu s perfektně zvládnutou literární konvencí. To platí i pro Infanterii 1866 ze sbírky Škola povídek (1943). Jak název knihy napovídá, autorka představuje různé tvůrčí principy na konkrétních povídkových tématech, přičemž otevírá prostor novým literárním i jazykovým postupům.

„Pouhá“ historická povídka, zachycující události bitvy u Hradce Králové, získává pod rukou Součkové bohatší tvar, nabalují se vrstvy dalších významů a narativních způsobů. Je to lahůdka pro náročného čtenáře či posluchače, který je unášen hravou palbou vyprávění a poetických obrazů (ty mnohdy kontrastují s popisy obrazů reálných, čtenář tedy musí aktivovat i představivost vizuální). V jednu chvíli může mít recipient dojem, že pozoruje tvořící se báseň, a v dalším momentě být nemilosrdně vytrhnut z právě uchopovaného příběhu, který se nečekaně přetavuje do jiného tvaru. Text příjemci neustále uniká, hraje si na schovávanou, na luštěnku, zároveň při tom dokáže vyprávět obyčejný příběh člověka, který zažil události Královéhradecké bitvy.

autoři: Tvůrčí skupina Drama a literatura , Alina Aubrechtová Mirakjan
Spustit audio

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...