Mika Waltari: Nesmrtelný Etrusk 1/10

7. září 2014
02494958.jpeg

On-line do soboty 13. září 2014

Tento barvitý příběh je především svědectvím o hledání sebe sama. Odehrává se v době po roce 500 před Kristem, kdy řecká kultura vydává své nejkrásnější plody, ale zároveň je z východu smrtelně ohrožena expandující perskou říší.

Řekové zakládají další a další osady na západ od mateřské země, k moci se derou další a další tyrani, uzavírají se a rozpadají spolky, spojenectví a komploty, vynořují se nové národy a jiné mizí v propadlišti dějin. Féničané tvrdě hájí svou obchodní hegemonii, ale už se začíná rodit i moc Říma. A tento nelítostný konkurenční boj ve Středomořském prostoru, kolébce evropské civilizace, hrozí zadusit křehkou a vyspělou civilizací Etrusků.

I Waltariho hrdina, nesmrtelný Etrusk Lars Turms, na konci své životní pouti ví, že svět už nikdy nebude takový, jaký byl; že cosi končí, ale zároveň, že cosi nového začíná. Právě tak tomu bylo i v době po druhé světové válce, kdy Mika Waltari svůj román psal. A nejinak je tomu i dnes…


Osoby a obsazení: Autor (Petr Kostka), Turms starší – vypravěč (Viktor Preiss), Turms (Lukáš Hlavica), Dórieus (David Matásek), Dionýsios (Martin Zahálka), Pýthia (Růžena Merunková), starci (Stanislav Zindulka, Ilja Racek a Ladislav Trojan), Anděl (Klára Sedláčková-Oltová), námořníci (Tomáš Pergl, Jaroslav Kodeš a Petr Šplíchal), vesničané (Vladimír Kudla, Hanuš Bor a Jiří Hanák), služebníci (Josef Vaverka, Petr Šmíd, Tomáš Havlínek, William Valerián, Richard Müller a Jakub Koudela) a další

Autor: Mika WaltariPřeklad: Marta HellmuthováDramatizace: Michal LázňovskýDramaturg: Hynek PekárekHudba: Zdeněk ZdeněkRežie: Hana Kofránková

Natočeno v roce 2014.

Spustit audio
autor: Michal Lázňovský