Miguel de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (10/12)

03605054.jpeg

Četba na pokračování z klasického díla španělské literatury. Vybrané kapitoly z překladu Zdeňka Šmída.

Poslouchejte na Vltavě od 13. dubna 2016 vždy v 18:30. Po odvysílání se jednotlivé díly četby objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne. On-line do čtvrtka 28. dubna 2016.


„Časově první román dějin naší kultury, (...) možná dosud vůbec největší a nejhlubší román naší vzdělanosti. (...) Novodobý román je Cervantesovým dílem vůbec založen a zahájen,“ napsal v roce 1966 literární historik a romanista Václav Černý, mj. autor jednoho z moderních českých překladů Cervantesova románu.

Španělský prozaik a dramatik Miguel de Cervantes y Saavedra (29. září 1547 - 23. duben 1616) svým románem Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (1605-1615), tímto „arcidílem španělské a světové literatury“, patrně původně zamýšlel parodovat rytířské romány, avšak původní úmysl autorovi přerostl v rozsáhlý a hluboký obraz titulního hrdiny, doby a lidského života vůbec. Světoznámý román vstupuje do složitého kontextu: Cervantes boří „babylónskou věž rytířských románů“, paroduje román pastýřský, utopický i dobrodružný, vyrovnává se s podněty románu pikareskního. Don Quijote, který toužil světu vnutit svůj ideál, a jeho nerozlučný druh Sancho Panza, vyjadřují neustálé střetání ideálu, iluze a snu s realitou, které je bohatým zdrojem komiky i tragiky.

02560595.jpeg

První díl Dona Quijota měl roku 1605 okamžitě velký úspěch u čtenářů, kteří jej četli jako humorný román. Když pak r. 1614 vydal dosud nezjištěný autor „pokračování“ Dona Quijota, Cervantes urychleně dopsal druhý díl, v němž postavy v nové hře fikce a skutečnosti odsuzují své falzifikáty...

F. X. Šalda napsal: „Není zajisté náhodné, že na prahu nové doby stojí komický román Cervantesův Don Quijote a že právě on jest prvním románem v dnešním, moderním smyslu slova. (...) Z reka stala se komická figura, ´rytíř smutné postavy´, parodie a paskvil někdejšího poetického reka, cosi přežilého a nemožného, ztřeštěnec nechápající naprosto chodu světa, který, při vší své poctivosti a vnitřní ušlechtilosti, po napětí všech sil dochází jen výsměchu. Mechanismus světa udržuje vrch nad poetickým individuem a ´rek´ sám podrobuje se mu nakonec a dává mu za pravdu na smrtelném loži.“

Vysíláme u příležitosti 400. výročí Cervantesova úmrtí.


Účinkují: Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla a Miloš Rozhoň

Autor: Miguel de Cervantes y Saavedra Překlad: Zdeněk Šmíd Rozhlasová úprava: Květa KuršováRežie: Vladimír Tomeš

Natočeno v roce 1978.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a literatura

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby