Michel de Montaigne: O nevýhodách významnosti

13. září 2017

Michel de Montaigne: O nevýhodách
významnosti

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Esej francouzského renesančního myslitele on-line k poslechu do úterý 19. září 2017.

Michel de Montaigne

Málokterý překladatelský a vydavatelský dluh v české kultuře je tak významný jako chybějící úplné vydání Esejů francouzského renesančního myslitele Michela de Montaigne. Zhruba polovina Montaignových esejů vyšla v moderní češtině v překladu Václava Černého poprvé roku 1966, reedice je z roku 1995. Přitom pozůstalost Václava Černého, uložená v Památníku národního písemnictví, obsahuje desky s uceleným druhým vydáním Montaignových Esejů v překladu a edičním zpracování Václava Černého.

Esej O nevýhodách významnosti, převzatý z překladatelské pozůstalosti významného romanisty, nese název O nevýhodách významnosti a je ze sedmé kapitoly třetí knihy Esejů.

Účinkuje: Bořivoj Navrátil

Překlad: Václav Černý
Připravil: Petr Turek
Režie: Vlado Rusko

Natočeno v roce 2006.

autoři:Tvůrčí skupina Drama a literatura, Petr Turek, Michel de Montaigne
  • Literatura
  • Četba
  • Michel de Montaigne
  • Václav Černý
  • francouzská kultura
  • francouzská literatura
  • renesance