Michal Svatoš: Středověký vzdělanec - učenec - profesor

7. červenec 2015
03423924.jpeg

On-line do pondělí 13. července 2015.

Poslouchejte na Vltavě 7. července 2015 v 15:05. Po odvysílání se esej objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstane tam až do pondělí 13. července 2015.


Důležitým momentem evropské středověké společnosti je založení univerzit. Ta pražská byla založena Karlem IV. roku 1348 podle vzoru italských starších univerzit, zahrnovala 4 fakulty. Univerzitní život zásadním způsobem formoval život středověké Prahy a postupně i celé země, vznikala nová společenská skupina vzdělanců, kteří se stávali úředníky, právníky, lékaři, samozřejmě kněžími a také učiteli na nižších latinských školách. Jedním z univerzitních mistrů byl Jan Hus.


Připravila: Alena Zemančíková

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby