Michal Lázňovský, Kristýna Kamenická, Jolana Teuberová, studentský festival Zlomvaz

02051631.jpeg

Michal Lázňovský, Kristýna Kamenická, Jolana Teuberová, hovořili o studentském festivalu Zlomvaz (18. do 22. května). Programová nabídka zahrne kromě divadla také film, koncerty, tanec, výstavy či nový cirkus.