Michal Bartoš: Snažíme se vytvořit něco malinko odlišného od běžného života

Ředitel ekologického centra Sluňákov Michal Bartoš
Ředitel ekologického centra Sluňákov Michal Bartoš

Autor knihy O přírodě s láskou a ředitel Centra ekologických aktivit města Olomouce. Spolu s kolegy vybudoval na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví prostor pro setkávání lidí s přírodou. Pod jeho vedením tu vznikl výjimečný kulturně-krajinářský areál. O řeči, jíž k nám promlouvá příroda, o tom, jak nám její hlas může zprostředkovat umění a mnohém dalším si bude povídat Michal Bartoš s Alešem Spurným v místě zvaném Sluňákov.

Michal Bartoš se s kolegy snaží vytvořit samostatně fungující přírodou inspirovaný malý svět trochu odlišný od světa běžného

S ekology a umělci vybudoval na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví komponovanou krajinu, kde se střetá, doplňuje a prolíná příroda s kulturou.

Ředitel centra ekologických aktivit Michal Bartoš pod lodí, v níž se skrývá rajská zahrada

„Tak jako olomoucká katedrála nebo arcibiskupství i krajina Litovelského Pomoraví je pokladem Olomouce. Je to součást sídliště, které tady kdysi dávno vznikalo. I když vztah k hanácké rovině jsem hledal, můj celý život je spojený s Pomoravím. Zažil jsem tu při bouři v lese jeden ze svých nejsilnějších zážitků,“ říká ředitel obecně prospěšné společnosti Centrum ekologických aktivit města Olomouce.

Dominantami parku ležícího mezi zástavbou Horky nad Moravou a lužními lesy jsou objekty vystavěné podle návrhů Miloše Šejna, Františka Skály, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka. Najdeme tu Sluneční horu snů, do jejíhož nitra se dá vstoupit, loď z cihel připomínajících barokní pevnůstky, která skrývá Rajskou zahradu, Lesní chrám a Zlatou spirálu postavenou z kamenů. Díla s vrstvami výkladů a symbolickými odkazy zhmotňují v umělé krajině s rybníkem a mokřady snové dětské vize. Podstatná je komunikace staveb s přírodními vlivy a vnímáním návštěvníků.

Centrum ekologických aktivit města Olomouce, Sluňákov

K poznávání environmentální problematiky v souvislostech věd přírodních i společenských oborů slouží i otevřené setkávání odborníků a intelektuálů s veřejností při Ekologických dnech Olomouc. Letos se konal 28. ročník. Koncentrovaný třídenní cyklus přednášek a diskusí doplněný zážitkovými exkurzemi následuje Ekojarmark s festivalem kapel a hudebníků. V průběhu roku se konají přednášky Ekologických večerů.

Rajská zahrada

To patří ke specifickému světu, který buduje ekologické centrum Sluňákov pod vedením Michala Bartoše.

Básník a grafik Bohuslav Reynek je pro něj inspiračním zdrojem nejen tvorbou, ale i životním příběhem a souzněním s krajem domova. Spolu s texty Ivana Blatného a Jana Skácela slyšíme jeho poezii v písních, které host olomoucké páteční Vizitky vybral.