Michail Bulgakov: O prospěšnosti alkoholismu

Miroslav Donutil

Argumenty o prospěšnosti alkoholismu v podání Miroslava Donutila.

Soubor O prospěšnosti alkoholismu je přehlídkou kratších próz Michaila Bulgakova, které do nedávna nebyly přeloženy do češtiny.

První český překlad vytvořili účastníci překladatelského kurzu pořádaného Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Krátké povídky, fejetony a črty z 20. let byly psány pro rozličné sovětské noviny a humoristické časopisy a s trochou nadsázky by mohly sloužit i jako průvodce různými podobami opilství pěstovaného na území sovětského Ruska.

Alkohol nešatí, ale zahřeje.

Řeči se vedou, vodka teče.

Když si trochu přihneš, problémům se vyhneš.

Próza, podle níž je knižní výbor i rozhlasový cyklus pojmenován, přináší řadu lidových frází, které vystihují důvěrný a generacemi utvářený vztah ruské společnosti k alkoholu.

V nových, sovětských podmínkách, však musí tento tradiční kulturní fenomén doznat podstatných kvalitativních změn. Opilství zasazené do kontextu budování sovětského státu je opilstvím jiného řádu, než jakým je opilství soukromé a apolitické.

Pokud vám v těchto větách zaznívá sarkastický tón, jste zcela připraveni poslouchat argumenty o prospěšnosti alkoholismu v podání Miroslava Donutila.


Účinkuje: Miroslav Donutil

Autor: Michail Afanasjevič BulgakovPřeklad: Anna FričováPřipravila: Eva WilligováRežie: Ivan Chrz

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby