Mezinárodní výzkumný projekt monitorování ovzduší

29. říjen 2012

Jaké je skutečné znečištění ovzduší ve sledovaných oblastech různých evropských i mimoevropských zemích a jak mohou moderní technologie pomoci shromáždit přesné údaje?

Miniaturizace měřicích zařízení a přímé zapojení obyvatelstva do monitorování životního prostředí umožní získat nebývale podrobné údaje například o oxidech dusíku a jiných znečišťujících látkách, místních meteorologických podmínkách, o stavu prostředí v budovách a o dalších parametrech. Naměřené údaje pak budou propojeny s dalšími informacemi.

To je cílem mezinárodního projektu 7. Rámcového programu EU nazvaného CITI-SENSE, který se uskuteční kromě České republiky také v dalších zemích EU, ale též v Norsku, v Izraeli nebo v Koreji. První zkušební senzory se budou rozmisťovat v Ostravě a první relevantní informace chtějí mít odborníci do dvou let. Podrobnosti vysvětluje v příspěvku Jany Olivové doktor Radim Šrám, předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd.

autor: Jana Olivová
Spustit audio