Mezi oratoriem a motetem (3/4)

21. červen 2009

Moteta Giacoma Carissimiho. Pořad připravil a hovoří muzikolog Stanislav Bohadlo. Spolupracovala Marcela Kubartová.

Použitá hudba: 


4:13 1) Giacomo Carissimi: Desiderata nobis
3:11 2) Giacomo Carissimi: Confitemini Domino
7:43 3) Giacomo Carissimi: Ecce qui non reliquimus
5:57 4) Giacomo Carissimi: Qui non renuntiat
7:03 5) Giacomo Carissimi: Turbantur impii

5:10 6) Giacomo Carissimi: Vidi impium ("moteto Viděl jsem bezbožného")

Účinkuje Consortium Carissimi, řídí Vittorio Zanon.

autor: Stanislav Bohadlo
Spustit audio