Město XX. století bude oslňující a nahé. Vydejte se po brněnských stopách architekta Adolfa Loose

Loosovy společenské stopy v Brně

Adolf Loos se do Brna vracel velmi pravidelně a to nejen kvůli pracovním zakázkám. Ve svém rodném městě také přednášel, navštěvoval přátelé a svým charizma ovlivnil budoucí architektonickou tvář města. Tentokrát Simona Kostrhunová hovořila s historiky umění z Oddělení dějin architektury Muzea města Brna Dagmar Černouškovou a Jindřichem Chatrným.

Loosův odkaz v nelehkých časech, po roce 1968, dále šířil například architekt František Kalivoda, ale jeho tvorbě se věnovali i osobnosti dějin umění jako například Zdeněk Kudělka. Adolf Loos má ale i v současném brněnském architektonickém diskursu stále své místo. V parku na Janáčkově náměstí letos vyrostlo nové dílo, které ve výtvarné soutěži pro Brno navrhl Jaroslav Sedlák z Fakulty architektury VUT a Oldřich Morys, absolvent sochařství na FaVU. V duchu slavného citátu, že ornament je zločin, vycházeli oba autoři z minimalistického pojetí pomníku. Jde o betonovou formu náhrobku Adolfa Loose, který se nachází na vídeňském Ústředním hřbitově.

Více informací přináší publikace z roku 2010 autorů Dagmar Černouškové a Jindřicha Chatrného /ed./ s názvem: Brněnské stopy Adolfa Loose. Nové rozšířené vydání knihy je plánováno na prosinec 2020.

Spustit audio