Město XX. století bude oslňující a nahé. Vydejte se po brněnských stopách architekta Adolfa Loose

Loosova spolupráce s brněnskými UP závody Jana Vaňka a s redakcí časopisu Bytová kultura

V roce 1923 se na čas Adolf Loos vrátil do svého rodného města Brna, kde přednášel dějiny umění na fakultě architektury, psal do časopisu Bytová kultura a začal také spolupracovat s Janem Vaňkem a jeho UP závody, které později zastupoval v Paříži. S historikem uměním Jindřichem Chatrným natáčela Simona Kostrhunová.

Časopis Bytová kultura I, 1924/1925

Brněnské UP závody byl podnik, který vznikl na počátku dvacátých let dvacátého století, spojením několika nábytkářských firem. V roce 1922 byl Vaněk jmenován jejich ředitelem a zavedl zde sériovou výrobu sestavovacího a kombinovatelného nábytku. Závody se mimo jiné podílely na stavbě ložnice paní Bauerové v brněnském zámečku. Adolf Loos byl zástupcem firmy v Paříži.

Adolf Loos dále spolupracoval s dvojjazyčným časopisem Bytová kultura, v jehož redakční radě zasedal společně s Bohumírem Markalousem a Ernstem Wiesnerem. Redakce časopisu také společně s Klubem architektů v letech 1924–1925 organizovala cyklus přednášek „Za novou architekturu“, kde mezi přednášejícími byly osobnosti jako Le Corbusier, Amédée Ozenfant, Johannes Jacobus Pieter Oud aneboWalter Gropius.

Spustit audio