Max Dvořák: Leonardo

Leonardo da Vinci (autoportrét)
Leonardo da Vinci (autoportrét)

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Stať českého historika umění o italském géniovi poslouchejte on-line do 29. července 2018.

Dogmatické oceňování italské renesance náleží již minulosti, renesance budí dnes nový zájem, nejen jako zvlášť osobitý dějinný zjev, ale také jako pramen uměleckých hledisek a novot, jejichž vliv trvá po celou následující dobu a sahá až do nejmladší přítomnosti.
Max Dvořák

Český historik a teoretik umění Max Dvořák (1874–1921) studoval historii v Praze (žák J. Golla) a dějiny umění ve Vídni. Od roku 1909 působil jako řádný profesor vídeňské univerzity pro obor dějin umění.

Byl čelným představitelem vídeňské umělecko-historické školy. Od formalistického pojetí uměleckého vývoje jako samovývoje forem přešel k obsahově-formové syntéze, dějiny umění chápal jako „dějiny ducha“, idejí, ovládajících v konkrétní době lidstvo a zhmotněných v uměleckých dílech (Idealismus a naturalismus v gotickém sochařství a malbě, 1918).

Posmrtně vyšel soubor Umění jako projev ducha (1936), dále korespondence Listy o životě a umění (1943) a Italské umění od renesance k baroku (1946).

Účinkuje: Jiří Hromada

Připravil: Petr Turek
Režie: Lukáš Hlavica