Máte signál? Instalace Artura Magrota ruší prostor mezi touhou po soukromí a snahou kontrolovat

13. duben 2016

Další výstava z cyklu Start up Galerie hlavního města Prahy prezentuje dílo Artura Magrota, studenta Ateliéru intermediální tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze. Expozice s názvem Nebude to trvat dlouho zkoumá možnosti a omezení „sdíleného prostoru“. V Domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici na Starém Městě ji můžete vidět do 19. června.

Artur Magrot studuje teprve ve druhém ročníku a v poslední době se především zabývá sdíleným prostorem, kterým je neviditelný svět radiomagnetických vln a mobilních signálů ovlivňujících stále více každodenní život současného člověka. Instalace si klade otázky jako: Je pro naši společnost mravně i právně přijatelné špehovat děti, zaměstnance nebo partnery? Proč není možné rušit mobilní signál na místech a v situacích, kdy je jeho přítomnost na obtíž či přímo nebezpečná? Je opravdu nutné žít neustále ve světě se stoprocentním pokrytím?

Už od roku 2010 se Artur Magrot věnuje projektům ve veřejném prostoru, street artu a uměleckým intervencím. Další jeho aktivitou bylo například spoluzakládání „ukradených galerií“ s italskou umělkyní Alessandrou Svátek, což byly výstavky na opuštěných nástěnkách v řadě českých i zahraničních měst.

03607436.jpeg

Instalace v podobě kruhu s putujícím mobilemInstalace v Domě U Zlatého prstenu je podle autorova vysvětlení dvousložková: „Jedna je ta viditelná, taková kruhová orbita. Jezdí se po ní takovým táhlem, kde je telefon, ze kterého znějí reklamy firem zabývajících se odposloucháváním nebo výrobou softwaru na odposlouchávání lidí telefonem. Neviditelná část je rušička telefonů. Takže tu jsou dvě proti sobě jdoucí síly, které se v některé části té instalace ruší.“

Důvodem, proč se Artur Magrot pustil do své instalace je ono nevědomí: „Telefon je nový fenomén, receptor, který může mapovat nějaký druh neviditelné architektury. My ho pořád bereme jako služebnou záležitost, ale zároveň je to věc, kterou lze poměrně jednoduše a lacině zneužít.“

Výstava Nebude to trvat dlouho je poslední výstavou z cyklu Start up Galerie hlavního města Prahy, která se koná ve výstavních prostorách Domu U Zlatého prstenu před jejich předáním novému správci.

Spustit audio