Martin Janeček: Karolinum je trojgenerační nakladatelství

Martin Janeček
Martin Janeček

Karolinum vzniklo v roce 1990 jako nakladatelství akademické a univerzitní. Jedním z těch, kteří mu dnes dávají tvář, je Martin Janeček – zástupce ředitele a redaktor odpovědný za jinojazyčné řady.

Nakladatelský model Karolina je tradiční a v dobrém slova smyslu konzervativní. „Je to model odkazující až do 19. století: máme vlastní redakci, vlastní sazbu, vlastní tiskárnu, vlastní distribuci, vlastní knihkupectví – v době digitalizace je to velká výhoda,“ vysvětluje Martin Janeček. A za výhodu také považuje, že od počátku pracovali v Karolinu lidé, kteří přišli z Odeonu, Československého spisovatele nebo Státního pedagogického nakladatelství.

Předávání redakčních nebo nakladatelských zkušeností je podstatně vepsáno v genetickém kódu Karolina.

Karolinum má ediční řady podle oborů, tedy historie, politologie, právo, teologie, literární věda, dramatika nebo filozofie, ale zaměřuje se i na překlady českých beletristických a uměnovědných knih do angličtiny.

Ilustrace Jiří Grus

V řadě Modern Czech Classics už vyšli autoři jako Jaroslav Hašek, Jaroslav Durych, Karel Poláček, Zdeněk Jirotka, Josef Jedlička, J. R. Pick, Ladislav Fuks nebo Karel Michal. Tuto řadu českých klasiků distribuuje v zahraničí jedno z nejlepších akademických nakladatelství University of Chicago Press. Pozoruhodné také je, že se jedná o ilustrovanou edici. Všechny knihy ilustroval Jiří Grus. „Na začátku nám to Chicago rozmlouvalo. Namítali: ilustrovaná edice, to je přece pro děti,“ vzpomíná Martin Janeček.

Je skutečně zážitek vidět tak silné autorské čtení v ilustracích Jiřího Gruse.

Karolinum samozřejmě vydává i nadále skripta, což bylo dříve jeho doménou. Dnes se jim ale říká publikace pro výuku a širší čtenářskou obec. „Snažíme se o nahrazení tohoto segmentu multimediálními on-line kurzy. Jsme rádi, že jsme transformaci na univerzitě už mohli nastartovat.“