Martin Bedřich, šéfredaktor nakladatelství Portal. Moderuje Petr Šrámek

31. leden 2019
Martin Bedřich

Literární historik Martin Bedřich se zabývá vztahem mezi slovem a obrazem. A to ať už je jeho tématem raný novověk, nebo katolická literatura. Anebo když vydal knihu pro děti Po stopách baroka v Čechách. Vztah mezi slovem a obrazem musí řešit i jako šéfredaktor nakladatelství Portál. O starší literatuře i současném nakladatelském dění mluvlt s Petrem Šrámkem.