Marina Cvetajevová: Tam

Marina Cvetajevová s manželem

Literární dílo ruské exilové básnířky Mariny Cvetajevové (1892–1941) patří bezesporu mezi klenoty světové literatury a je přeloženo do několika desítek jazyků.

Českému čtenáři byla tvorba Cvetajevové představena poměrně velkým množstvím publikací (zvlášť když její životní osud souvisí i s Čechami), ale dosud nikdy nebyly přeloženy básně, které předcházely jejím zralým a vrcholným textům.

Sondu do ranné tvorby M.Cvetajevové podnikla básnířka a překladatelka Jana Štroblová, která pořad také z vlastních překladů připravila.