Marie Terezie ve Vídni a na Vltavě. Dějiny dunajské monarchie a jejího habsburského panovnického rodu

16. květen 2017

Vivat naše paní milá, ty Maria Theresia, dědičko pravá, přeje Ti Praha, přijmi korunu a seď na trůnu, buď zdráva! 13. května 1717 se narodila arcivévodkyně Marie Terezie, jediná žena z habsburského rodu, která vládla „naší“ monarchii.

Život Marie Terezie je v mnohých ohledech neobyčejný. Její otec, císař Karel VI., zemřel bez mužských potomků. Habsburkové ovšem nehodlali „svou“ říši přenechat jinému rodu. Muži chyběli a tak musela zaskočit žena, Marie Terezie. Její panování zajišťovala takzvaná pragmatická sankce Karla VI. Přivedla na svět 16 dětí, z nichž se deset dožilo dospělosti. Přežití habsbursko-lotrinské dynastie tak bylo konečně zajištěno. V literatuře se často objevuje obraz Marie Terezie jako laskavé matky své země obklopené dětmi. K tomuto idylickému obrazu přispívají i zelené šatičky Pražského jezulátka, jejichž zlatý dekor sama vyšila. Svým způsobem byla neobyčejná její pražská korunovace na českou královnu. Její průběh včetně lidových slavností plasticky popisuje v úvodu prvního pořadu speciálního vydání Víkendové přílohy stanice Vltava, kterou vysíláme 13. května, jeho autorka Blanka Stárková. Pořad připravila se znalci dějin dunajské říše, s historiky Vítem Vlnasem a Jiřím Rakem.

02484454.jpeg

Další pořad tohoto speciálního vydání Přílohy jsme natáčeli s Eliškou Závodnou ve Vídni na výstavách věnovaných Marie Terezii. Ty se konají na několika místech ve Vídni a na zámcích Hof a Niederweiden. Jsou na nich zdůrazněny především tři obory, ve kterých Marie Terezie nejen jako panovnice vynikla: strategie, mateřství, reformátorství.

V  muzeu císařských kočárů v Schönbrunnu jsme s kurátorkou výstavy …prošli výstavu Ženská síla a radost ze života, jejíž exponáty předvádějí způsob, jakým se panovnice a matka šestnácti dětí prezentovala a prosazovala v tehdy dominujícím mužském světě.

Diváky nejvíce zajímají exponáty připomínající spektakulární dvorské slavnosti, například poměrně náročná choreografie drah na sněhové pláni koňských spřeženích v bílých zimních postrojích táhnoucích bohatě zdobené  barokní sáně.  Historický obraz Marie Terezie, její sňatkovou politiku a osudy rodinných příslušníků předvádí S kurátory … jsme navštívili výstavu  Rodina a odkaz v Muzeu nábytku Hofmobiliendepot. Nás zaujala nejvíce pasáž prezentující beletristické a filmové reflexe života Marie Terezie.

autor: Jiří Kamen
Spustit audio