Marie Kubátová: Z palubního deníku archy Noemovy

r_2100x1400_vltava.png

Když Noe, jeho žena a jejich synové se svými ženami vstoupili do archy, "obloha byla temná jako hněv Hospodinův a proudy vody šlehaly zemi jako trestající biče." Noe pokorně přijímá Hospodinovu vůli, jeho žena však bez ustání reptá. Apokryfní příběh na starozákonní téma napsala Marie Kubátová pro Ljubu Skořepovou. Spolu s ní účinkují Petr Křiváček a Alois Švehlík. Nastudovala režisérka Markéta Jahodová.

Marie Kubátová se sice narodila v Praze (1922), od padesátých let však žije ve Vrchlabí. Celé čtvrtstoletí byla magistrou ve zdejší lékárně a po odchodu do důchodu se intenzivně věnuje literární tvorbě. Malé město v krkonošském kraji - jeho příroda, lidé, atmosféra, folklór, nářečí - se jí stalo nejen domovem, ale také trvalou inspirací: část spisovatelčina díla tvoří adaptace lidových vyprávění, pohádek a legend.

Nejznámějším románem M. Kubátové je zřejmě Matka kopce a dále Lékárnická trilogie, v níž zúročila letité zkušenosti ze své původní profese. M. Kubátová je také autorkou rozhlasových her pro děti i pro dospělé, podle jejích předloh vzniklo i několik televizních filmů pro mládež, pohádek a večerníčků.