Magnesia Litera za naučnou literaturu: Poznávat svět nejen vizuálně vede k environmentální empatii

11. červen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Knihy Desatero smyslů Jaroslava Petra a Řeč zvířat od Carla Safiny nás učí, jak je důležité navázat vztah se svým okolím i jiným smyslem než zrakem

Letošní Magnesii Literu za naučnou literaturu získal biolog Jaroslav Petr se svou knihou Desatero smyslů. Ta nám podobně jako nový překladový titul Carla Safina Řeč zvířat rozšiřuje povědomí o tom, jak prohloubit poznání okolního světa. Tereza Špinková se ptá Stanislava Komárka, proč byla tato kniha do výběru zařazena. Jak naslouchat přírodě se ptá překladatele a básníka Luďka Čertíka a dokumentaristky, etnozooložky a indoložky Hany Novákové. Repríza z 19. května 2021.

Připravila: Tereza Špinková
Editorka: Petra Kultová

Chcete nám něco vzkázat?
Své komentáře nebo tipy posílejte na adresu: akcent@rozhlas.cz.

autor: Tereza Špinková
Spustit audio

Související