Má se umělec vyjadřovat k politice? Jistě, je to jeho práce

21. březen 2018

Absurdní a poblázněná doba přináší absurdní a bláznivé situace. Politické napětí, které vládne ve společnosti, jako by zatemňovalo mysli a zabraňovalo vidět realisticky. A tak se i z občanského vystoupení některých herců a režisérů při vyhlašování Českých lvů stala v následných debatách přehlídka marnosti, přetvářky, elitářství, vlastní nafouklé výjimečnosti, sebestřednosti, odtržení od reality a kdoví čeho ještě.

I kdysi milovaným hercům, jako je Zdeněk Svěrák, se na sociálních sítích spílalo do starých komunistů, antichartistů, přisluhovačů, a to jenom proto, že se odvážili postavit za svobodné prostředí v České televizi.

Co se stalo, že už ani „národní herci" nejsou ochráněni před všudypřítomnou destruktivní nenávistí a že jim je i jindy kritickými veřejnými intelektuály upírána možnost vyjádřit svůj názor?

Když se v listopadu 1989 herci a režiséři přidali na stranu stávkujících studentů, byli adorováni davem. Řada umělců později volně vplynula do politiky, protože to v dané chvíli bylo lepší řešení, než kdyby v parlamentu zůstávali sedět letargičtí komunisté. Umělci byli v té době něco jako „svědomí národa“, přinejmenším pak ti, kdo křičí nahlas ve chvílích, kdy se ve společnosti dějí podivné věci a hrozí katastrofa. A protože jsou na jevišti světa lépe vidět než mlčící většina, spokojila se tato s jejich veřejnou rolí snadno a rychle.

Roli kanárka v dole umělci po Listopadu rychle ztratili. Už během prvního desetiletí budování českého kapitalismu, kdy jejich branži začínaly stále více ovládat peníze a potřeba dobře se uživit, zastiňovala umělecké či společenské ohledy a souvislosti. Aureola svědomí národa a jakéhosi vyššího lidství, kterou vznešenými vyprávěními tak ráda budovala zejména starší herecká generace, se rozpustila v moři snadné komerční zábavy a historek ze života, jimž se umělci sice brání, ale mnozí je k popularitě potřebují.

A tak dnes více než kdy jindy platí věta ceněného filmového režiséra: „Jsou to JENOM herci.“

Právě z tohoto úpadku statusu herce, ale i umělce vůbec, který souvisí s celkovým poklesem hodnoty kultury v české polistopadové společnosti, vychází útočná kritika vůči lidem, kteří na Českých lvech mluvili proti Hradu a různým formám nátlaku na veřejnoprávní televizi, kteří mluvili, považte, POLITICKY!

Jako kdyby umělci, kteří přece berou peníze od České televize, neměli právo cokoliv říct, neboť jsou vždy a všude a priori ve střetu zájmů. Umělci přísluší vytvářet roli, dělat film či obraz, ne dělat politiku.

„Prací umělce je být svědkem své doby v dějinách,“ řekl spoluvynálezce umění pop-artu Robert Rauschenberg.

Plyšový Český lev už zapomněl, jak udělat opravdu dobrý film

Český lev 2018

Tuzemský filmový průmysl předával své výroční ceny a − bylo veselo. Trochu té politiky, která samozřejmě letí filmem od jeho vzniku, najednou rozhodilo nejen mluvčího prezidenta, ale i spoustu dalších lidí, kteří tvrdili, že do filmu politika nepatří. A přitom film je, jak víme nejenom od Waltera Benjamina, ta největší politika, neboť v sobě pěkně shromažďuje všechny důležité znaky globálního kapitalismu.

K tomu samozřejmě patří i vstup na pole politiky, protože tomu se v polis při nejlepší vůli nedá vyhnout. Umělci nikdy netvoří v aseptické laboratoři, ale vždy se "špiní" děním ve společnosti, politickými proudy a spory o vize lepšího života. Nejde primárně o stranictví, o politiku v užším smyslu − kdo, s kým, proti komu −, nýbrž o politiku v širším záběru; jde o život, o reakci na jeho proměny ve společnosti. A k tomu má umělec, který z těchto proudů a hnutí přirozeně žije, vždy velmi blízko.

V tomto smyslu neexistuje umění, které by nebylo politikou. Řekne-li se umělec, vždy se tím již myslí, že je to člověk politický, „homo politicus“, společensky zapuštěný, a to i tehdy, když se společnosti záměrně straní, i když se věnuje zdánlivým „margináliím“, jako je podstata barvy, čas v zobrazení či abstraktní malbě. Umělec, mluví-li veřejně, hovoří vždy v jistém smyslu politicky. A dokonce je žádoucí, aby to dělal.

Protože − abych citoval Josepha Beuyse, klasika moderního umění, který tvrdil, že všichni můžeme, ba musíme být umělci − „osvobozovat lidi, to je cíl umění; proto je pro mne umění vědou o svobodě“.

Můžeme umělci dál pohrdat; nebrat je vážně; vysmívat se jejich ideologické vratkosti či snadné přilnavosti k penězům; přenášet na ně vinu za falešnou loajalitu (David, Vondráčková, Gott… to jsme my, mlčící většina!); ale mluvit a veřejně se někam a za něco stavět, dílem, slovem, činem, to je jejich práce. Dobře že to v absurdním světě hyperkomunikační nekomunikace ještě někdo cítí a připomíná.

autor: Petr Fischer
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...