Lukáš Pavlíček: Hobojové kvintety se hledají jako jehla v kupce sena

8. září 2016
03698454.jpeg

Hobojista Lukáš Pavlíček, ročník 1986, je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a jeden z nejpozoruhodnějších současných sólistů i komorních hráčů. Spolu s ním jsme přivítali i kompletní Sedláčkovo kvarteto, s nímž Lukáš Pavlíček už několik let intenzivně spolupracuje.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

„V letošním roce se nám podařilo vydat naše první CD. Společně na něm interpretujeme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta a Františka Adama Míči. Kamarádi z kvarteta pak na cédéčko nahráli Smyčcový kvartet č. 13 Antonína Dvořáka.“

Naše společné vysílání, podpořené hojnou účastí publika, včetně pana profesora Bedřicha Vobořila, Lukášova pedagoga z Pražské konzervatoře, jakož i účastí drahých poloviček pánů kvartetistů, se odehrálo v den 175. narozenin Antonína Dvořáka.

Pánové však dali hlavy dohromady. A na výzvu, kterou pro ně společná dvořákovská Telefonotéka představovala, zareagoval primárius Michal Sedláček tím, že přímo pro účely dnešního vysílání upravil – samozřejmě v souhře s kolegy – do podoby hobojového kvintetu první větu z Dvořákovy Sonáty pro housle a klavír.

„Jsem mu za to moc vděčný, protože literatury pro hoboj a smyčcový kvartet je velmi málo. Pro skladatele je to nevděčný úkol. Ten jeden smyčcový nástroj je tam jaksi už navíc, a my se domníváme, že i slavné Kramářovy kvintety byly psány původně pro docela jinou nástrojovou sestavu,“ uzavřel Lukáš Pavlíček.

„Pokud chce hobojista důstojně oslavit Dvořákovy narozeniny, nemá bohužel mnoho možností. Nepočítáme-li Serenádu pro dechy d-moll, Antonín Dvořák nechával tyto instrumenty poněkud stranou a hráč na hoboj či anglický roh s tímto skladatelem přijde do styku pouze prostřednictvím partů v orchestrálních skladbách.“

Během vysílání jsme si poslechli nejprve úryvek z Dvořákova originálu a následně zevrubně porovnali upravenou verzi, která zazněla živě v plné stopáži. Houslista Michal Sedláček konstatoval: „Samozřejmě jsem si při aranžmá této skladby pro kvintet kladl otázku, do jaké míry tu exponovat hoboj jako sólový nástroj odpovídající houslové lince, a do jaké míry určit nám v kvartetu doprovodnou roli. Vyřešil jsem to pomocí repetic a tak jsme se o hlavní melodii s Lukášem podělili. Samozřejmě, že jsem si kladl i otázku, zda Dvořák takovou úpravu potřebuje a zda by s ní souhlasil. My jsme prostě chtěli jeho jubileum oslavit v naší sestavě a nepochybuji o tom, že Dvořák byl krom jiného nadán i smyslem pro humor.“

Na úplný závěr se pak Lukáš Pavlíček chopil „angličana“ a s kolegy z kvarteta zahrál slavné sólo z Larga ze Dvořákovy Novosvětské. Dvouminutový úryvek do kvintetní podoby prý zaranžoval violoncellista ansámblu Karel Chudý v den vysílání v sedm hodin ráno. A ti, kdo přišli do rozhlasové Galerie osobně, mohou dosvědčit, že poslední detaily dolaďovali hudebníci ještě těsně před začátkem pořadu. Svůj slogan „Živý kontakt se světem umění a kultury“ tak Vltava v den Dvořákových narozenin naplnila vrchovatě.

03698453.jpeg

Čtěte také: Archiv odvysílaných dílů Telefonotéky.