Ludvík Aškenazy: Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart

On-line do čtvrtka 19. června 2014

Jak a pro koho psát requiem tak smutné, jako je slzavé údolí, v němž žijeme? Poetická mikrohra inspirovaná okamžiky posledních dnů života nejslavnějšího skladatele všech dob.

Pro rozhlas hru v roce 1991 natočil Jiří Horčička s herci Svatoplukem Skopalem, Miluší Šplechtovou, Bohumilem Švarcem a Bohumilem Švarcem mladším.


Osoby a obsazení:Wolfgang Amadeus Mozart (Svatopluk Skopal), Konstance, jeho žena (Miluše Šplechtová), Posel (Bohumil Švarc) a chlapec (Bohumil Švarc ml.)

Autor: Ludvík AškenazyHudební improvizace: Josef PechDramaturgie: Jaroslava StrejčkováRežie: Jiří Horčička

Natočeno v roce 1991.

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby