Libovka. Studenti navrhli pro Libčice nad Vltavou dřevěný stožár inspirovaný cihlovou vazbou

Stožár z modřínového dřeva
Stožár z modřínového dřeva

Není tak časté, aby se studenti architektury v rámci svého studia dostali k projektu, který během jediného semestru nejenže vymyslí, ale také pro konkrétního zadavatele zrealizují.

Zadání pro studenty z ateliéru Hlaváček–Čeněk znělo - vytvořit v místě houštiny, ze kterého bude brzo park, jakýsi iniciační bod plánované rezidenční čtvrti. Devítka studentů se pak zamýšlela nad tím, jak by lokalitu oživili a nastartovali její fungování. „Vzniklo devět nápadů, o kterých jsme postupně diskutovali jak se studenty, tak se zadavatelem a zástupci města Libčice. Z toho pak vniknul jeden návrh, který se realizoval," říká vedoucí ateliéru architekti Dalibor Hlaváček.

Libovka - šestimetrový stožár s modřínového dřeva

Jde o návrh Kristýny Rejskové, jejíž primární motivací bylo vytvořit něco, s čím se člověk může v parku identifikovat. „Koncepce je inspirovaná terénem parku, na jednom břehu Vltavy jsou totiž jakési terasy. Když jsme se zabývali historií místa, zjistili jsme, že ty terasy vznikly odtěžením cihlářské hlíny. Zároveň je tam krásný výhled na protější břeh, proto jsem chtěla vytvořit něco, s čím se dostanu víc do výšky kvůli výhledu."

Okolí studenti společně vysbírali a zbavili odpadků. Na realizaci návrhu Kristýny Rejskové se podílelo všech devět studentů ateliéru.

Libovka - šestimetrový stožár s modřínového dřeva

Jak říká Dalibor Hlaváček, studenti měli jedinečnou možnost komunikovat jak se zadavatelem, tak s jednotlivými dodavateli a vyzkoušet si, s jakými praktickými problémy se v průběhu realizace návrhu mohou potýkat a kdy je třeba dokonce improvizovat. Zkrátka, jak dovést to, co bylo nejdřív jen na papíře do materiální podoby. „Běžný způsob výuky architekta je, že během jednoho semestru navrhne nějakou budovu, tu nakreslí a pak ji vystaví před svými kolegy. My se ale snažíme přijít s takovými projekty, kdy studenti mají možnost svůj projekt nejen nakreslit, ale potom ho i zrealizovat, protože to simuluje skutečnou profesi architekta."