Letní čtení ze Škvoreckého Konce nylonového věku

02523032.jpeg

Novela Konec nylonového věku vznikla v roce 1950 (knižně mohla vyjít až v roce 1967). Odehrává se krátce po komunistickém převratu v únoru 1948 během jednoho večera na plese Amerického ústavu v Reprezentačním (Obecním) domě. Desetidílnou četbu na pokračování z prózy českého spisovatele připravila Jana Soprová. V režii Aleše Vrzáka účinkuje Lukáš Hlavica. Nalaďte si Český rozhlas 3- Vltava od 16. července vždy v 8.30.

Námětem Škvoreckého novely jsou složitě se proplétající vztahy milostného trojúhelníku manželů Roberta a Ireny Hillmanových a jejího přítele a nápadníka Samuela Gellena a dalších představitelů zlaté mládeže popisované na pozadí společenské zábavy podkreslované swingovou hudbou. Nedávný politický převrat odhaluje rozdílné povahy jednotlivých postav, z nichž některé neváhají přijmout přetvářku komunistické ideologie, jiní s nově ustavujícím se režimem oportunisticky spolupracují a další teprve hledají odpovídající vlastní postoj. Všichni ale tuší, že nadcházející doba přináší tragické změny a hledají krátkodobé zapomnění v zábavě a nezávazné konverzaci.

Spisovatel Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924 v Náchodě v rodině bankovního úředníka. Během studií na zdejším reálném gymnasiu se začal věnovat své celoživotní lásce - jazzu. Po maturitě (1943) byl totálně nasazen jako pomocný dělník. V roce 1945 začal studovat na Lékařské fakultě, po prvním semestru však přestoupil na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vystudoval angličtinu a filosofii (1946-1949). Nastoupil na umístěnku jako učitel do pohraničí, v letech 1951-1953 absolvoval vojenskou službu u tankistů. Od poloviny padesátých let pracoval v angloamerické redakci Státního nakladatelství a umění. V roce 1957 se stal zástupcem šéfredaktora dvouměsíčníku Světová literatura, z něhož po skandálu, který vyvolalo vydání jeho románu Zbabělci, musel odejít, mohl se však vrátit do svého předchozího místa. Od roku 1963 byl spisovatelem z povolání. V roce 1969 pohostinsky přednášel na universitách v USA, od podzimu téhož roku, kdy se rozhodl nevrátit do tehdejšího Československa přednášel na Toronto University v Torontu. V roce 1975 byl jmenován řádným profesorem a působil zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1990. Zemřel v lednu tohoto roku.