Letní čtení pro děti do sta let s plukovníkem Bramblem

02559099.jpeg

Francouzský prozaik a dramatik André Maurois vydal své nejznámější, dodnes svěží dílko s názvem Mlčení plukovníka Brambla již roku 1918. Svižně plynoucí vyprávění je zdánlivě jednoduchým čtením, elegantní a často i humorné dialogy však dávají tušit tragickou realitu první světové války. Kniha měla obrovský úspěch, její autor se stal rázem známým spisovatelem a plukovník Bramble se stal synonymem pro typického anglického důstojníka. V režii Petra Adlera, který je i autorem rozhlasové úpravy románu do podoby šestidílné četby na pokračování, účinkuje Otakar Brousek mladší.

Francouzský prozaik a dramatik, autor řady beletrizovaných biografií a člen Francouzské Akademie André Maurois (vl. jménem Émile Herzog, 1885-1967) psal svůj slavný satirický román Mlčení plukovníka Brambla během první světové války, jíž se zúčastnil jako styčný důstojník mezi francouzskými a britskými jednotkami na evropském kontinentě (v Normandii a ve Flandrech). Autorovo alter ego vystupuje v příběhu jako Aurelle. Sled konverzací protkávaných válečnými událostmi uvádí postupně na scénu svérázné postavy plukovníka Brambla, majora Parkera, doktora O´Gradyho, reverenda Mac Ivora řečeného „Padre“.

Fatalismus anglických důstojníků někdy hraničí s cynismem, ale z vyprávění je znát, že autor chová velkou úctu k jejich tolerantnosti a vznešené důstojnosti. Výsledkem pak není plytký sled bonmotů či úvahy o rozdílnosti národů, ale spíš reflexe na téma morální převahy humoru a smyslu pro míru věcí v nebezpečných situacích. Výraz „gentleman“ tak dostává nový rozměr: člověk je tváří v tvář kruté válce tehdy člověkem, ponechá-li si hrdost i pokoru spolu s nezbytnou špetkou humoru. Svižně plynoucí román bez zápletky je zdánlivě jednoduchým čtením, elegantní dialogy však pod sebou skrývají tragickou realitu první války, jež získala přívlastek světová. Kniha měla obrovský úspěch, její autor se stal rázem známým spisovatelem a jeho plukovník Bramble se stal synonymem pro typického anglického důstojníka.

Mauroisův zájem o osobitý „ostrovní“ svět našel svůj výraz i v řadě životopisů (Shelley, Disraeli, Byron), ale i ve známých Dějinách Anglie nebo literárně kritických studiích. Na úspěch Mlčení plukovníka Brambla autor navázal dvakrát: nejprve roku 1922 románem Doktor O´Grady mluví (č. poprvé r. 1926 pod neobratným názvem Řeči doktora O´Grady, podruhé 1947) a o řadu let později pak r. 1950 textem Doktor O´Grady podruhé.

V režii Petra Adlera, který je i autorem rozhlasové úpravy románu do podoby šestidílné četby na pokračování, účinkuje Otakar Brousek ml.