Lesnická ekonomika a ekosystémové služby lesa

02727837.jpeg

Odborníci přehodnocují dřívější praxi dávat do lesa maximum prostředků, často bez ohledu na konkrétní přírodní podmínky daného lesa.

Při ochraně přírody nejde samozřejmě jen o ochranu jednotlivých biologických druhů nebo jednotlivých typů přírodního prostředí, ale jde o zachování tzv. ekosystémových služeb. To jsou procesy v ekosystémech, bez nichž si sotva dokážeme představit náš život.

Představují pro nás zdroje potravy, vody, ale i surovin – dřeva, paliva, přírodních vláken, zajišťují oběh živin, čištění vody, půdotvorné procesy atd. Mnohé z těchto ekosystémových služeb zajišťují lesy. Proto se i ony zahrnují do oblasti tzv. lesnické ekonomiky.