„Le beau Dussek“. Jan Ladislav Dusík, nejvytříbenější gentleman své doby

15. březen 2022

O pohnuté umělecké pouti syna čáslavského kantora Evropou hovoří muzikolog Stanislav Bohadlo, historik Jiří Rak a interpret Dusíkových skladeb Jaroslav Tůma. Připravila a uvádí Eva Ocisková. Z dobového tisku čte Josef Somr. Režie Markéta Jahodová.

„Naučili jsme se dívat na 19. století pouze jako na století národního obrození. A ještě, vlivem Nejedlého a jiných, že v národním obrození musí být všechno národní a že národní hudba začíná Smetanou. To před ním – ‚nějaká ta kosmopolitní muzika‘ – jakoby neexistovalo. (…) Nestalo se to integrální součástí národních dějin. (…) Skladatelé jako Dusík jsou v poznámkách o kultuře někde pod čarou. (…) Úkolem české historiografie je překonat tento pohled na 19. století a přečíst si jeho příběh znovu.“ (Jiří Rak) Také širší společensko-historické souvislosti Dusíkova života a díla i jeho recepce před námi rozpřede Akademie, která vznikla roku 2010 k 250. výročí narození J. L. Dusíka.

autor: Eva Ocisková
Spustit audio