Ladislav Hejdánek: Dopisy příteli (3/5)

03503058.jpeg

Ze souboru textů stylizované korespondence filosofa, pedagoga, signatáře a mluvčího Charty 77. On-line k poslechu do úterý 17. ledna 2017.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.

Filosof a pedagog Ladislav Hejdánek (nar. 10. 5. 1927 v Praze) od původního zájmu o matematickou logiku přešel k filosofii a jako vedlejší obor studoval sociologii. Studium zakončil v roce 1952 u prof. J. B. Kozáka disertační prací O některých ontologických předpokladech pojetí pravdy. V polovině šedesátých let začal publikovat filosofické texty a od července 1968 byl přijat do Filosofického ústavu ČSAV, odkud musel počátkem roku 1971 odejít. Koncem roku 1971 byl zatčen a odsouzen na 9 měsíců. V letech 1977-1980 byl dvakrát mluvčím Charty 77: nastoupil nejprve na místo zesnulého Jana Patočky a poté na místa uvězněných mluvčích Václava Bendy a Jiřího Dienstbiera.

Jeho Dopisy příteli (1993) vyšly původně v samizdatové Edici Petlice v letech 1977-1980, knižně pak v roce 1993 v pražském Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku. Reagoval v nich na aktuální politickou situaci, zabýval se stavem společnosti i věd, vysvětloval postoje a stanoviska Charty 77, zamýšlel se nad českou filosofickou tradicí, křesťanstvím, reformním i dogmatickým marxismem a povzbuzoval k občanské iniciativě, statečnosti a odpovědnosti. Ze souboru stylizované korespondence uvádíme pět pokračování.


Čte: Jiří Ornest

Autor: Ladislav Hejdánek Připravil: Jiří VondráčekRežie: Hana Kofránková

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura