Ladislav Grosman: Obchod na korze. Jaroslav Plesl a Zdenka Procházková v příběhu o dobrých úmyslech ve službách zla

6. únor 2021

Kolik rozcestí čeká na cestě k peklu? Arizace ve válečném Slovensku svede dohromady osudy stařičké židovky Rozálie Lautmanové a prostého truhláře Tona Brtka, jenž se nečekaně stane jejím správcem. Tragikomický příběh o dobrých úmyslech ve službách zla proslavila především filmová verze režisérů Kadára a Klose. Rozhlasové zpracování Grosmanovy novely nastudoval Petr Mančal s Jaroslavem Pleslem a Zdenkou Procházkovou v hlavních rolích. Poslouchejte on-line měsíc po odvysílání.

Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje rozhlasová hra expresivní výrazy.
Dramatizace: Klára Novotná
Odborná spolupráce: Petr Jan Vinš
Osoby a obsazení: Tono Brtko, truhlář (Jaroslav Plesl), Evelína, jeho žena (Petra Špalková), Markus Kolkocký, velitel gardistů, Brtkův švagr (Jiří Vyorálek), Růžena, jeho žena, Evelínina sestra (Andrea Elsnerová), Rozálie Lautmanová (Zdenka Procházková), Imro Kucharský (Miroslav Hanuš), Piti, bubeník (Jiří Štrébl), Katz, holič (Viktor Preiss), Gejza, trafikant (Luboš Veselý) a Čarný, gardista (Martin Písařík)
Dramaturgie: Renata Venclová, Klára Novotná
Zvukový mistr: Dominik Budil
Zvukový design: Ondřej Gášek
Hudba: Hanuš Axmann
Režie: Petr Mančal
Natočeno: v roce 2018

Je válka a uprostřed malého východoslovenského městečka pomalu roste k nebi Mohyla vítězství hlásající obyvatelům známé a výmluvné poselství: Za Boha život – za národ svobodu. Ve stínu dřevěného jehlanu probíhá bez velkého rozruchu konfiskace židovského majetku a jeho převod do árijských rukou. Bohatší podniky si rychle rozdělí ti nahoře, ale obchůdek s galanterním zbožím je pro velitele Hlinkových gard Markuse Kolkockého vítanou možností narovnat, alespoň naoko, vztahy se švagrem. Truhlář Tono Brtko se tak nečekaně stane správcem poloprázdných krabic s knoflíky a krajkami, ale také jejich majitelky, nahluchlé stařičké židovky Rozálie Lautmanové. Nakrátko se zdá, že okolnosti dovolí Tonovi hrát pro své nejbližší úlohu arizátora, a přitom osamělou vdovu chránit a pomáhat jí. V okamžiku, kdy mají být Židé z města deportováni, je však postaven před zásadní volbu.

Obchod na korze, režie: Ján Kadár a Elmar Klos

Tragikomický příběh z časů arizace v klerofašistickém Slovensku, inspirovaný skutečnou událostí, uveřejnil spisovatel Ladislav Grosman poprvé v povídce Past pro časopis Plamen v roce 1962. O tři roky později ho vydal rozpracovaný do podoby novely nazvané Obchod na korze a s režiséry Jánem Kadárem a Elmarem Klosem se rovněž podílel na přípravě scénáře stejnojmenného filmu. Snímek se strhujícími hereckými výkony Jozefa Kronera a Idy Kamińské a s jedinečnou hudbou Zdeňka Lišky získal vedle řady dalších ocenění také historicky prvního Oscara (1966) pro československou kinematografii. Přestože záhy, po roce 1968, zamířil film na dvacet let do trezoru, Grosmanovu dílu zajistil nesmrtelnost.

Replika obchodu na korze v Sabinově

Rozhlasová adaptace, kterou drama o nenápadném kompromisu se zlem ožívá ve zvukové podobě, vychází z literární verze. Do role v jádru poctivého truhláře Tona Brtka, jenž však stiskne ďáblovi podanou ruku, obsadil režisér Petr Mančal herce Jaroslava Plesla. Židovku Rozálii Lautmanovou svěřil Zdence Procházkové a využil tak nejen její velké herecké i životní zkušenosti, ale také česko-německé bilingvní dispozice, díky nimž zvládla herečka i pasáže v jidiš. Brtkovu ženu Evelínu, lačnící po majetku i společenské prestiži, si zahrála Petra Špalková, velitele gardistů Kolkockého Jiří Vyorálek. V dalších rolích se představí Andrea Elsnerová, Viktor Preiss, Miroslav Hanuš či Jiří Štrébl. Klíčovou úlohu při přípravě rozhlasové inscenace mají tvůrci zvukového řešení – skladatel Hanuš Axmann, zvukový designér Ondřej Gášek a mistr zvuku Dominik Budil.

Natáčení hry Obchod na korze, Zdena Procházková

Obchod na korze není jen naléhavým připomenutím toho, že ústupek zlu nikdy není nevinný, ale také skutečnosti, že odpovědnost za stav věcí přijímáme i pasivitou, lhostejností a mlčením. Začátek nového roku je dobrou příležitostí nechat tuto zprávu v Grosmanově dramatickém příběhu naplno rozeznít.

Spustit audio

Související

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová