Ladislav Ballek: Pomocník (4/12)

03257327.jpeg

On-line do pátku 5. prosince 2014.


Ladislav Ballek se stal významným slovenským romanopiscem jaksi nenápadně, avšak jeho literární obraz poválečného Slovenska je s přibývajícím časem stále zajímavější.

Narodil se roku 1941 a dětství a mládí prožil v jihoslovenském městě Šahy, které se stalo inspirací a prostředím jeho románu Pomocník. Události, v něm vylíčené, se odehrávají těsně po 2. světové válce, v roce 1945 a 1946, v tom zvláštním kraji při maďarské hranici, kam přijede řezník Štefan Riečan převzít jako válečný poškozenec řeznickou živnost po Maďarovi - a s ní převezme i Valentina Lančariče, pomocníka.

Sledujeme společenství slušného Riečana a dravého Lančariče, který se spřáhne s chtivou řezníkovou ženou, a přitom víme, že všechna ta šmelina a touha po bohatství, která se podobá pohádce o rybáři a jeho ženě, je sama marnost, že přijde rok 1948 a všechno bude jinak.

Pod tímto úhlem, který jako by zostřoval vidění, o to víc vynikají vlastnosti, které vystupují na povrch v přelomových dobách, kdy se mění hranice, poměry, politické uspořádání. V takových dobách se vždy najdou takoví, kteří dokáží vytěžit maximum zisku na úkor druhých.

Při dnešním čtení Ballekova románu nacházíme paralely i s nedávnou dobou po listopadu 1989, a vlastně i se současnou slovenskou a maďarskou realitou.

Ladislav Ballek byl několik let slovenským velvyslancem v České republice. Zemřel v dubnu 2014.


Účinkují: Svatopluk Skopal a Ivan Řezáč

Autor: Ladislav Ballek Překlad: Gustav Hajčík Připravila: Jiřina TejkalováRežie: Ivan Chrz

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby