Kytarista Dario Piga přenesl evropské klasiky do flamenca

Kytarista Dario Piga

Kytarista Dario Piga je původem ze Sardinie, žije v Brně a jeho hudební inspirací je andaluské flamenco.

V Česku žije zhruba půl milionu cizinců - a řada z nich jsou prvotřídní hudebníci. K zvláště zajímavým osobnostem patří kytarista Dario Piga, který nedávno vydal své druhé album.

Piga je původem ze Sardinie, která je součástí Itálie. Vyrůstal ve vnitrozemské vesničce v severní části ostrova jako nejmladší z celkem 8 dětí. Později strávil řadu let na jihu Španělska, kde studoval kytaru na konzervatoři a později na akademii v Seville.

Pigovi totiž učarovalo andaluské flamenco - žánr, v němž má kytara dominantní roli. Jeho další zálibou jsou jazyky, v Itálii vystudoval lingvistiku a když se přestěhoval do Brna, na Masarykově universitě učil sardinštinu. Vedle toho též vyučuje hru na kytaru a navíc je pravidelným lektorem na letním festivalu Iberica, jehož náplní je flamenco i španělská kultura.

Na svém druhém, čistě instrumentálním albu - které nazval Don Piga - přenesl do flamencové roviny skladby evropských klasiků, včetně Dvořáka, Mozarta, Vivaldiho i Beethovena. Proč si vlastně flamencový kytarista Dario Piga vybral na své nové album témata z klasické hudby?

Ten nápad prý dostal už jako student, když na konzervatoři v Seville trávil spoustu času poslechem klasiky. Později hrával klasické melodie ve flamencovém pojetí v klubech - což u posluchačů vzbuzovalo velký údiv. Průlom nastal, když se Piga přestěhoval do Česka - a jednou jel vlakem do Prahy. Zaslechl nějakou reklamu, kterou doprovázely tóny Humoresky od Dvořáka. Melodie mu utkvěla v hlavě - a nakonec vyšla na jeho albu.

Kytarista Dario Piga na své album zařadil úpravy melodií od Antonína Dvořáka, Ference Liszta, Ludwiga van Beethovena či Antonia Vivaldiho - a je až s podivem, že tu není zastoupen žádný španělský skladatel, zvláště když Pigovou hlavní inspirací je andaluské flamenco. V jedné z nahrávek ale vliv Španělska zřetelně slyšíme: je to úprava arie Habanera, ze slavné opery Carmen. I když operu zkomponoval francouzský skladatel Georges Bizet, melodie Habanery má své kořeny ve Španělsku.