Kurátorka Tereza Jindrová: Inspiruje mě setkání s konkrétním uměním. Od toho pak odvíjím nápady na výstavu

22. květen 2020

Po koronavirové pauze se otevírá i pražská kulturní platforma MeetFactory. V její galerii startuje dlouhodobý výstavní projekt Jiné poznání, na jehož koncepci se podílela i nová kurátorka Tereza Jindrová. Ve Vizitce mluvila s Markétou Kaňkovou o specifiku smíchovské galerie a jejích plánech, o Ceně Jindřicha Chalupeckého, v níž se také angažuje, ale i o vlastní cestě ke kurátorství.

Tereza Jindrová studovala dějiny umění na pražské Filozofické fakultě a potom teorii umění a designu na UMPRUM. Jak ve Vizitce řekla, její příběh je charakteristický pro řadu kurátorů: od „dějepisu umění“ se posouvá k praktickému fungování na současné scéně. Začínala v Národní galerii, kde působila v lektorském oddělení Sbírky starého umění a následně ve sbírce Moderního a současného umění. Dlouhodobě se také podílí na aktivitách Ceny Jindřicha Chalupeckého, která oceňuje umělce do pětatřiceti let a pomáhá jim také s účinkováním na mezinárodní umělecké scéně.

03800650.jpeg

Od ledna působí jako hlavní kurátorka v pražské Galerii MeetFactory, kde společně s kolegyní Evou Riebovou připravila novou dlouhodobou koncepci výstav. Věnovat se chtějí tématům, která schovaly do škatulky pojmenované Jiné poznání. „Téma se vztahuje k tomu, jakým způsobem nahlížíme svět. Zaměřujeme se na trochu jiné cesty než je racionalita nebo věda. Na faktech založený přístup ke světu samozřejmě zpochybňovat nechceme, myslím si ale, že i v současném umění je znát příklon k intuitivnosti a k tématům, které vycházejí z jiných než racionálních kořenů,“ vysvětluje. 

Péče o umělce, péče o publikum

První projekt pod kuratelou Terezy Jindrové startuje v MeetFactory 25. května. Jmenuje se Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendence and Beliefs a zaměřuje na téma víry s ohledem na duchovní prožitek. Na výstavě tak Jindrová zužitkuje zkušenosti ze svého rezidenčního pobytu ve Finsku, kde se setkala s videoinstalací Hibridos Francouzů Priscilly Telmon a Vincenta Moona. Dvojice vychází z výzkumu zaměřeného na různé náboženské proudy v Brazílii. Dalšími vystavujícími budou nizozemská umělkyně Melanie Bonajo a letos jedenatřicetiletý multimediální umělec Jakub Jansa, kterého Tereza Jindrová oslovila s nabídkou, aby pro MeetFactory a aktuální výstavu vytvořil dílo na zakázku.

Výstava Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendence and Beliefs se zaměřuje na téma víry především s ohledem na duchovní prožitek – jeho individuální i kolektivní charakter

„I tento projekt do velké míry ukazuje můj kurátorský postup. Nepracuji tak, že bych si dopředu definovala jednoznačné téma. Zpravidla mě inspirují setkání s konkrétním uměním. Z něj pak krystalizují spojnice, které dohromady skládají potenciální výstavu,“ vysvětluje.

Jak se pozná dobrý kurátor? Tereza Jindrová soudí, že studium oboru není zárukou, ostatně řada klíčových kurátorů se rekrutovala z historiků umění, novinářů nebo literátů. Takovou osobností byl i Jindřich Chalupecký. „Jeho osobnost byla tak silná právě proto, že se celoživotně rval za umění. Tvrdil, že umění je důležité a má ve společnosti nezastupitelné místo. Tak by měl mluvit každý kurátor nebo teoretik umění,“ míní.  Klíčem k definici kvalitního odborníka je tak podle ní podstata samotného slova: curator znamená v latině slovo opatrovník. „Péče je důležitá. Kurátor by si měl být vědom toho, že pečuje o umělce, ale měl by myslet i na publikum.“

Poslechněte si celou Vizitku, ve které Tereza Jindrová mluví detailně o galerijní koncepci MeetFactory a také o prostorových možnostech, jež jako kurátorka ráda bere do hry, o tématech, která dnes umělce zajímají, anebo o tom, jak si čeští vizuální umělci stojí v porovnání s mezinárodní scénou. 


Spustit audio