Kupec benátský. Shakespearova znepokojivě aktuální hra otevírá naléhavé otázky zákona a morálky

23. duben 2022

Ponižovaný a nemilosrdný židovský lichvář Šajlok se utká ve zvláštním soudním procesu s krásnou a chytrou Porcií, která v advokátském převleku chce pomoci své lásce – kupci benátskému. Shakespearovo dílo, formou pohádková komedie, klade i dnes znepokojivé otázky: Co je spravedlnost a co křivda? Co je právo a co zákon? Co slitování a co soucit? V Kupci benátském se vynořuje i řada dalších otázek, týkajících se lidské jinakosti, tolerance, kořenů naší evropské civilizace.

Poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Rozhlasová úprava: Miroslav Stuchl
Osoby a obsazení: Antonio, benátský kupec (Jiří Štěpnička), Bassanio, benátský šlechtic, Antoniův přítel (Vladimír Dlouhý), Graziano, Bassaniův přítel (David Novotný), Lorenzo, Bassaniův přítel (Lukáš Hlavica), Salarino, benátský pán (Miroslav Táborský), Salerio, benátský pán (Pavel Chalupa), Porcie, dáma z Belmontu (Taťjana Medvecká), Nerissa, Porciina společnice (Miroslava Pleštilová), Šajlok, židovský lichvář (Ilja Racek), Jessika, Šajlokova dcera (Věra Hučínová), Lancelot Gobbo, Šajlokův a později Bassaniův sluha (Jiří Lábus), Tubal, židovský lichvář (Jaroslav Kepka), dóže benátský (Vladimír Brabec), princ marocký, Porciin nápadník (Pavel Rímský), princ aragonský, Porciin nápadník (Miroslav Vladyka) a další
Dramaturgie: Jiří Hubička
Překlad: Martin Hilský
Hudba: Petr Mandel
Režie: Hana Kofránková
Natočeno: v roce 1998

Jsme v Benátkách 16. století. Mladý kupec Bassanio by se rád ucházel o ruku krásné a bohaté Porcie. Jenže námluvy jsou nákladná záležitost a on prohýřil všechen svůj majetek. Naštěstí má oddaného přítele Antonia, který se za něj zaručí u starého lichváře Šajloka. Sám se tím ovšem dostane do velkých obtíží, když nemůže půjčku včas vrátit. Žid Šajlok totiž důsledně trvá na dodržení podmínek smlouvy a cena, kterou mu má Antonio zaplatit, je skutečně bolestná…

Kdo je tady vlastně v právu? Jako každý velký autor se i Shakespeare víc ptá, než aby dával jednoduché odpovědi. V Kupci benátském nabízí naprosto nečernobílý pohled na hlavní aktéry: na jedné straně stojí léta ponižovaný lichvář, který má možnost se konečně pomstít, a na straně druhé ctnostný kupec Antonio, který se zároveň nestydí Žida urážet.

Shakespearovu hořkou komedii v překladu Martina Hilského pro rozhlas upravil Miroslav Stuchl. Režisérka Hana Kofránková obsadila do hlavních rolí Ilju Racka (Šajlok), Jiřího Štěpničku (Antonio), Vladimíra Dlouhého (Bassanio), Taťjanu Medveckou (Porcie), Věru Hučínovou (Jessika, Šajlokova dcera).

Inscenaci natočenou v roce 1998 vysíláme na Vltavě 23. dubna, v den, který literární historie ustavila jako datum narození i úmrtí velkého alžbětinského dramatika.

autor: Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio

Související