Kulturní aktuality a zajímavosti ze světa

30. leden 2002

V německém Výmaru byla 250 let po své světové premiéře znovu poprvé uvedena barokní opera Itala Francesca Marii Veraciniho "Jak se vám líbí". Režisér Michael Dissmeier k tomuto účelu zpracoval melodram "Rosalinda" od Paola Rolliho podle námětu Williama Shakespeara.

Hudební vedení opery převzal kolínský expert na období baroka Reinhard Goebel, provedení Státní orchestr města Výmaru. Excentrický autor Veracini, podle odborníků jeden z nejlepších hudebních virtuozů své doby, žil v letech 1690 - 1768. Návštěva opery v období baroka byla velkou společenskou událostí. Patřilo k ní mimo jiné bohaté a vydatné jídlo a pití, biliár, uzavírání obchodů, klepy, sex a - zážitek z předváděné zpěvohry. Hudba v 18. století působila na tehdejší publikum stejně jako na dnešní generaci tzv. "pop". Inscenace ve staré výmarské elektrárně si přitom v ničem nezadala: nehrálo se však v zaprášených barokních kostýmech, nýbrž takzvaně "v civilu" - v běžných pánských oblecích a dámských šatech. Délka sukní měla naznačit začátek současnosti. Hudební party pro recitativy se ovšem nepodařilo najít. Proto se dialogy odehrávaly v němčině, ale árie se zpívaly italsky. Premiérové výmarské publikum poděkovalo aktérům tříhodinové zábavy srdečným potleskem a voláním "bravo!"

Za vlastním vynikajícícm výkonem se může v těchto dnech ohlížet významný německý knižní grafik Celestino Piatti, pocházející ze Švýcarska, který 5. ledna oslavil osmdesátiny. Za tři desítky let vytvořil pro mnichovské nakladatelství "DTV" víc než 6300 návrhů knižních obálek, vyšlých v celkovém nákladu více než 216 milionů exemplářů. Jeho výrazné knižní obálky na bílém podkladu se v průběhu let staly jakousi "výrobní značkou" zmíněného nakladatelství kapesních formátů, známého jako "Deutscher Taschenbuchverlag".Piattiho profesionální dráha začala v roce 1937 studiem na umělecko-průmyslové škole v Curychu. Celestino Piatti ovládá suverénně všechny umělecké techniky - od něžného akvarelu až po koláž. V prvních deseti letech samostatné tvorby vytvořil bezpočet prací ze všech oblastí užité grafiky. Jeho těžištěm však byl od počátku plakát. Piattiho plakátová tvorba zahrnuje dnes přes 450 děl - řada z nich získala mezinárodní ocenění a byla vystavena po celém světě.

Logo

Nesmírnému zájmu se v indickém hlavním městě Dillí těší výstava Pabla Picassa uspořádaná pod heslem "Picasso: Metamorfózy z let 1900-1972". Zahrnuje celkem 122 obrazů, plastik, výtvorů z keramiky a koláže. Výstava byla zorganizována ve spolupráci s Francií a v této podobě je prezentována poprvé. Přípravy na výběrovou přehlídku Picassových děl v Indii trvaly tři roky. Jak sdělil novinářům Rádžív Lochan, ředitel dillíského muzea, kde je výstava instalována, bylo nutno vykonat mnoho práce pro zajištění správné vlhkosti vzduchu a teploty. Picassova výstava bude otevřena od 31. ledna a poté bude přenesena do dalšího indického města - do Bombaje.

Logo

Společná evropská měna euro přináší v Evropě nejen zásadní změny, ale také různá překvapení: jedním z nich je jistá "fyzická nerovnoměrnost", a tudíž nespolehlivost v určitých situacích. Polští matematikové Tomasz Gliszczinski a Waclaw Zawadowski se svými studenti zjistili, že chcete-li například učinit více či méně závažné rozhodnutí pomocí roztočené mince způsobem "panna - orel", bude jeden z vás znevýhodněn. Jmenovaní polští odborníci si takto hodili dvou-eurem celkem 250krát: 140krát padla strana s hlavou "orla" - přesněji řečeno belgického krále Alberta - a jen 110krát strana s "pannou", v daném případě s číselnou hodnotou mince. Z toho vyplynul závěr, že euro je raženo asymetricky. Při pokusech s mincemi v hodnotě euro-centů byl král Albert ve výhodě ještě častěji. Na příštím kongresu profesorů matematiky, který se bude konat v pomořanském Misdroyi, chtějí polští odborníci podrobit euromince "kontrole spravedlnosti" - mj. vyzkoušet, která strana bude padat častěji při vyhazování mince do vzduchu. Tato na první pohled legrace však nabývá na vážnosti např. v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale, kdy právě mince rozhoduje o volbě stran na fotbalovém hřišti, a možná tak i o štěstí nebo smůle celých národů.

autor: Olga Jeřábková
Spustit audio