Krajinou barokní. Na Kuks, do Betléma i za dalšími památkami

23. červenec 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Barokní areál Kuks

Říká se, že sama česká krajina je „barokní“ a právě její proměnlivá přírodní krása se stala ideální kulisou barokní kulturní krajiny komponované. Dominanty návrší a věží se propojily liniemi dalekých výhledů, podle osy se souměrně rozčlenil prostor parků a zahrad, do daleka se rozvinuly aleje. Bylo to baroko, které si jako první začalo estetiky krajiny všímat a tehdejší velká panství umožnila velkoryse plánovat, dotvářet i měnit.

František Antonín, hrabě Špork zdědil rozsáhlé majetky roku 1684 a panství Lysou nad Labem a Choustníkovo Hradiště začal postupně měnit v nádherné a zároveň důmyslné „mikrosvěty“, které měly, kromě barokní velkoleposti také mnohé napovědět o životní filozofii svého tvůrce.

Připravili: Pavel Krejčí, Eliška Pilařová

Kuks byl původně jen údolím meandrujícího Labe, lesním zákoutím se „zázračnou“ studánkou. Špork nechal napřímit tok řeky a začal tu velkoryse budovat lázně s vlastní rezidencí a hospitálem. Na Šporkovo pozvání přichází ve svých osmadvaceti letech na Kuks i Matyáš Bernard Braun a v jeho dílně vzniknou desítky soch pro lázeňský areál i čtyřiadvacet pískovcových Ctností a Neřestí pro zahradní zeď tamního Hospitalu. Právě jejich rozevlátý pohyb, výraz i detaily oděvu z nich činí jedny z nejnádhernějších ženských plastik barokního umění vůbec.

Braunova socha „Zoufalství“ – z galerie Neřestí

V pískovcových skalních blocích nad Stanovicemi vytvořil Braun zcela výjimečnou sérii reliéfů a soch, včetně ústředního Narození páně a Klanění Tří králů. V roce 2000 byly dochované fragmenty někdejšího rozsáhlého areálu zapsány mezi sto nejohroženějších památek světa a nedávno započal i restaurátorský výzkum reálných možností záchrany této národní kulturní památky.

Matyáš Bernard Braun zemřel v únoru roku 1738 a pochován je v kostele svatého Štěpána na Novém městě Pražském. František Antonín, hrabě Špork – filantrop, mecenáš, přítel věd a umění, odešel v březnu téhož roku a s velikou okázalostí byl pohřben v rodinné hrobce v Kuksu. Od úmrtí obou uplynulo letos na jaře 280 let. Nejsvéráznější šlechtic své doby a nejslavnější barokní sochař společně dokázali stvořit jednu z nejkrásnějších a nejrozsáhlejších komponovaných barokních krajin u nás. Za svědectvím o její někdejší velkoleposti se na Kuks, do Betléma i za dalšími památkami rozesetými po okolí, vydali v pěti Výletech s Vltavou historik Jindřich Kolda a Eliška Pilařová.

autoři: Pavel Krejčí , Eliška Pilařová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...