Korespondence Boženy Němcové III.

00482546.jpeg

V době, kdy namísto skutečných, častěji otvíráme schránky e-mailové, mají dopisy zvláštní kouzlo. Rozsáhlý projekt nakladatelství Lidové noviny s ambicí uvést epistolární dílo Boženy Němcové v úplnosti úspěšně spěje ke svému vrcholu. Po prvních dvou svazcích Korespondence I z let 1844 - 1852 a Korespondence II z let 1853 - 1857 přichází na řadu Korespondence III z let 1857 - 1858. Pouhý rok života Boženy Němcové čítá na 182 dopisů nejen těch, které psala, ale i těch, které jí byly adresovány. Kniha je opatřena rozsáhlou předmluvou, obrazovým materiálem i precizně zpracovaným poznámkovým aparátem. Na podrobnosti se editorky Jaroslavy Janáčkové ptala Ivana Myšková.