Konstantin Biebl: Až umřem, staneme se květinami

00701018.jpeg

Fragmenty z milostné korespondence Konstantina Biebla jsou souborem méně známých básníkových textů, které k posmrtnému bibliofilskému vydání připravil v roce 1998 lounský badatel Ivo Markvart. Bieblovy dochované dopisy a pohlednice jsou zřejmě pouhým torzem, zachovaným převážně v podobě variací zběžně stylizovaných milostných vyznání; většina z nich je nedatována. Vztahují se ovšem k vrcholnému období básníkovy tvorby. Jejich adresátkou je Marie Bulovová - Bieblová (žila v letech 1909 až 1997) která ve stáří mnohokrát vzpomínala na první setkání s Konstantinem Bieblem v lounském parku. Nedlouho poté, v roce 1926, odjíždí básník na půlroční cestu do Indonésie. Po návratu jeho vztah k Marii nabývá na intenzitě. Po pětileté známosti sice dochází 31. ledna 1931 ke sňatku, manželství ale není šťastné a končí vzájemným odcizením... V našem pořadu doprovázíme Bieblovu korespondenci jeho lyrickými verši. Připravila Jana Doležalová.