Konference Odvaha k jazyku

Obec překladatelů ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta uspořádala konferenci nazvanou Odvaha k jazyku, která se koná u příležitosti 20. výročí jejího založení. Od 9:30 - 17 hod. v pražském Goethe-Institutu dnes vystoupí čtrnáct ze sedmnácti nositelů prestižní překladatelské Ceny Josefa Jungmanna. Budou také vyhlášeny výsledky Soutěže Jiřího Levého pro mladé překladatele. telefonickým hostem ranní Mozaiky byla předsedkyně Obce překladatelů Hana Linhartová.

Program

9.30 – 10.30 Pár slov úvodem (Hana Linhartová) medailonky Radislava Hoška, Anny Novákové, Eduarda Hodouška; promluví Hanuš Karlach, Jindřich Vacek, Jiří Hanuš, Antonín Líman 10.30 – 11.00 Přestávka s kávou 11.00 – 12.00 promluví Jiří Pelán, Jiří Stromšík, Jiří Josek, Vlasta Dufková 12.00 – 12.15 Přestávka 12.15 – 12.45 Vyhlášení výsledků Soutěže Jiřího Levého (uvede Ladislav Šenkyřík) 12.45 – 14.00 Přestávka s pozváním na studený bufet 14.00 – 15.00 promluví Martin Hilský, Václav Jamek, Věra Koubová, Kateřina Vinšová 15.00 – 15.30 Přestávka s kávou 15.30 – 16.15 promluví Jan Čermák, Pavel Dominik, Vratislav J. Slezák 16.15 – 17.00 Diskuse (moderují Alena Lhotová, Hana Linhartová)

japonolog Antonín Líman

Laureáti Ceny Josefa Jungmannaza rok1991 Pavel Dominik – angl. (V. Nabokov, Lolita, Odeon 1991)1992 Hanuš Karlach – něm. (G. Grass, Potkanka, Mladá fronta 1992)1993 Radislav Hošek latina (Platón, Ústava, Svoboda-Libertas 1993)1994 Jiří Stromšík – něm. (E. Canetti, Masa a moc, Arcadia 1994)1995 Anna Nováková – ruš. (A. Platonov, Čevengur, Argo 1995)1996 Jiří Pelán fr. (Y. Bonnefoy, O pohybu a nehybnosti jámy, Psaný kámen, Torst 1996)1997 Martin Hilský angl. (William Shakespeare, Sonety, Torst 1997)1998 Kateřina Vinšová fr. (G. Perec, Život - návod k použití, MF 1998)1999 Jiří Josek angl. (William Shakespeare: Hamlet, nakl. Romeo 1999)2000 Václav Jamek – fr. (Henri Michaux, Prostor uvnitř, MF 2000)2001 Eduard Hodoušek – špaň. (Leopoldo Alas, Regentka, Arista 2001)2002 Vratislav Jiljí Slezák něm. (za závěrečný, X. svazek Souborného díla Hermanna Hesseho s přihlédnutím k překladatelskému podílu na předchozích svazcích; vydalo nakladatelství Argo 2002)2003 Jan Čermákstaroangl. (epos Béowulf, nakl. Torst, 2003)2004 Věra Koubová – něm. (Franz Wurm, Rozevřená fuga (nakl. Prostor 2004)2005 Jiří Hanuš – angl. (Philip Roth: Lidská skvrna (vydal Volvox Globator 2005)2006 Jindřich Vacekjidiš (Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, část první a část druhá (vydal Jindřich Vacek 2006)2007 Antonín Líman – jap. (Masudži Ibuse: Na vlnách, Paseka 2007) 2008 Vlasta Dufkováportug. (João Guimarães Rosa: Burití, Torst 2008)

překladatel a režisér Jiří Josek