Koncert bez hranic s Modestem Petrovičem Musorgským: Kartinky třikrát jinak

2. květen 2021

V nejnovějším vydání Koncertů bez hranic si ještě jednou připomeneme 140. výročí od smrti nadčasového ruského skladatele a klavíristy Modesta Petroviče Musorgského, při poslechu osobitých úprav jeho Obrázků z výstavy. Nalaďte si vltavské vysílání 2. května od 20.00.

Český rozhlas nedisponuje autorskými právy umožňujícími zveřejnění záznamu pořadu na internetových stránkách.

Klavírní cyklus Obrázky z výstavy napsal Modest Petrovič Musorgskij v roce 1874, rok po nečekané smrti svého přítele, malíře Viktora Hartmanna. Vladimir Stasov, který oba muže seznámil, zorganizoval v únoru a březnu roku 1874 na památku svého přítele výstavu s jeho díly. Výstavní katalog obsahoval okolo 400 děl, mezi nimi také rané knižní ilustrace, cestovní náčrty, architektonické a kostýmní návrhy. Právě tato výstava se stala pro Musorgského tvůrčím impulsem, suitu ještě v červnu toho roku dokončil. Není bez zajímavosti, že většina Hartmannových obrazů se nedochovala, a tak některé přežily jen ve zvukové podobě, jak je Musorgskij přetavil do not.

Původní klavírní verze obsahuje celkem 10 obrazů. 4 z nich, které tak trochu rámují celý pořad, zazní v úvodu v podání ruského klavíristy Jevgenije Kissina. Jmenovitě jde o části Trh v Limoges, Balet nevylíhnutých kuřátek, Chaloupka na muří noze neboli Baba Jaga a konečně Velká brána Kyjevská, monumentální vyvrcholení celého díla. Skladbu však netvoří pouze obrazy, začíná Promenádou, jejíž melodie se v obměnách několikrát vrací, to jak návštěvník výstavy přechází mezi obrazy, jimi nebo myšlenkami a vzpomínkami na jejího tvůrce ovlivněn a zasažen.

Pro orchestr Obrázky z výstavy později upravili mnozí hudební skladatelé. Nejznámější, známější možná než sama originální verze, je pak úprava francouzského impresionisty Maurice Ravela, který svou instrumentací vdechl dílu nový život. V Koncertě bez hranic se soustředíme na novější, jazzové úpravy. Jako první zazní Obrázky v úpravě pro orchestr a klasické jazzové trio z pera izraelského pianisty, skladatele a dirigenta Yarona Gottfrieda. Připomeneme si i jejich provedení českým jazzovým orchestrem Concept Art Orchestra v roce 2013. Pořad vyvrcholí půl století starým záznamem vystoupení art-rockové superskupiny Emerson Lake & Palmer v Newcastle City Hall.

autor: zpr