Kolik Shakespeare, kolik Fletcher? Výzkum českého vědce ukazuje, kdo napsal Jindřicha VIII.

12. prosinec 2019

Kdo přesně stojí za vznikem alžbětinského dramatu, které zachycuje život anglického krále Jindřicha VIII. a intriky na jeho dvoře? Byl to William Shakespeare anebo také jeho současník John Fletcher? Spekulace mnoha literárních vědců i teatrologů teď potvrzuje výzkum lingvisty a versologa Petra Plecháče z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Na to, že historické drama z roku 1613 nenapsal sám Shakespeare, poprvé poukázal britský literární analytik James Spedding, a to v polovině 19. století. „V článku z roku 1850 Spedding poprvé vyslovil názor, že spoluautorem hry by mohl být John Fletcher,“ vysvětluje na úvod rozhovoru Plecháč.

Ukázka ze studie lingvisty a versologa Petra Plecháče

Jiná slova, jiný rytmus, jiná struktura verše

Fletcher patřil k nejplodnějším autorům přelomu 16. a 17. století, po Shakespearově smrti za něj převzal pomyslné divadelní žezlo u Královské společnosti. Napsal také pokračování některých slavných Shakespearových her. Bylo proto velmi pravděpodobné, že s ním Shakespeare na hře nějak spolupracoval.

Spedding si však jako první povšiml zarážejících podobností mezi Fletcherovými texty a pasážemi v Jindřichu VIII. Začal analyzovat stavbu verše obou autorů a jeho rytmiku. Všiml si mimo jiné toho, že Fletcher například rád psal ye místo you, a 'em místo them. Do klasického pentametru pak přidával šestou slabiku: „Spedding ve svém článku podal dlouhý popis obraznosti a obecných charakteristik autorského stylu, v závěru článku pak přidal i výsledky některých měření, konkrétně četnosti extrametrických veršů, což v češtině znamená ženských veršů, které mají o jednu slabiku víc než jejich mužské protějšky,“ vysvětlil Petr Plecháč.

Ukázka ze studie lingvisty a versologa Petra Plecháče

Literární analýza s pomocí matematiky

Mladý český vědec nyní Speddingovy hypotézy potvrdil, a to prostřednictvím výzkumu, v němž dokonale propojil studium matematiky a bohemistiky. Obojí uplatnil v oboru komputační versologie, která za pomoci statistických metod a strojového učení analyzuje literární styl. S velkou přesností tak umožňuje dobrat se pravdy o tom, kdo v dobách dávno minulých vytvořil konkrétní literární text.

Aktuální studie, potvrzující autorství významné alžbětinské hry, je výsledkem několikaletého bádání: „Už třetím rokem řešíme u nás v Ústavu projekt, v němž si klademe otázku, jestli je vedle tradičně využívaných ukazatelů autorství, jako je frekvence slov, možné využít i principy versologické – tedy četnost různých rytmických konfigurací, charakteristiku rýmu a podobně. Hra Jindřich VIII. byla pro takovou studii ideální. Máme k dispozici velké množství trénovacích dat, tedy rozsáhlé veršované texty Shakespeara i Fletchera. Autorství Jindřicha VIII. navíc bylo už dávno zpochybněno,“ dodává Plecháč.

Barry P. Scherr (Dartmouth College, USA) a Petr Plecháč, konference Quantitative Approaches to Versification

Nový algoritmus aneb jedničky a nuly

Český lingvista a versolog vyvinul ke zkoumání textu algoritmus, který mu umožnil zkoumat ho z různých úhlů. „Vzal jsem trénovací data, tedy texty obou autorů z doby předpokládaného vzniku hry Jindřich VIII. U každé scény jsem pak měřil četnost nejfrekventovanějších slov a sledoval rytmické konfigurace, tedy sekvence jedniček a nul, které reprezentují přízvučné a nepřízvučné slabiky. Pomocí obecné metody strojového učení, která má široké uplatnění i mimo rámec literární vědy a zpracování přirozeného jazyka, jsem se pak snažil natrénovat model tak, aby byl schopen od sebe tyto dva autory odlišit,“ popisuje vědec, který za své bádání obdržel už několik významných cen, kromě Prémie Otto Wichterleho třeba i Visegrad Group Academies Young Researcher Award.

Jindřich VIII. jako dílo dvou rovnocenných autorů

Přesnost modelu je podle Plecháče velká, kolem 98 procent. Kromě toho, že potvrdil Speddingovy závěry, pak zamítl i další vědeckou hypotézu. Ta předpokládala, že na vzniku textu se podílel ještě třetí autor: „Řada vědců se domnívala, že na hře kromě Shakespeara a Fletchera pracoval ještě Philip Massinger. To můj model ale poměrně spolehlivě vyvrátil,“ potvrdil Plecháč. Za jisté tak můžeme pokládat, že první polovinu hry napsal William Shakespeare, druhou John Fletcher. Společně pak, s největší pravděpodobností, napsali část třetího dějství.

Ukázka ze studie lingvisty a versologa Petra Plecháče

Objev budící světovou pozornost

Plecháčova objevu si povšimla přední světová média v čele s americkou CNN, jeho výzkum reflektovala i prestižní vědecká periodika včetně MIT Technology Review. Sám Plecháč považuje svůj výzkum za důležitý především pro obor versologie: „Můj článek ukazuje, že versologické rysy mohou být úspěšně použity pro atribuci autorství. Je ale třeba říct, že mezi mým a Speddingovým článkem nebylo žádné vzduchoprázdno. Byly publikovány desítky studií svědčící o Fletcherově účasti na vzniku hry. Můj článek tyto výsledky „jen“ s jistotou potvrdil,“ uzavřel Plecháč.

Spustit audio