Knižní rozhovor s "necírkevním" biskupem

7. březen 2003

Kněz Václav Malý byl jednou z nejvýraznějších postav československé sametové revoluce, prvním mluvčím Občanského fóra a moderátorem manifestací na Václavském náměstí a na Letné. Na rozdíl od řady jiných chartistů se však už krátce po nastolení demokratických poměrů v zemi z politického života stáhl a začal se plně věnovat svému duchovnímu poslání.

Po jedenácti letech života kněze bez státního souhlasu, kotelníka v pražských hotelech, ale i nezištného organizátora ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, se Václav Malý stal v roce 1990 duchovním správcem pražského kostela sv. Gabriela, později farářem v kostele sv. Antonína v Holešovicích a v roce 1997 pomocným biskupem pražské arcidiecéze. S jednotlivými etapami života biskupa Malého a především s jeho ne vždy populárními názory nejen na postavení církve v současném světě se mohou čtenáři seznámit prostřednictvím dalšího z řady knižních rozhovorů nakladatelství Portál. Autorem obsáhlé a pečlivě připravené publikace s názvem K hledání pravdy patří pokora je Josef Beránek.

Biskup Václav Malý

Je prostý, otevřený a ve svých postojích i ve svém vyjadřování zcela "necírkevnický", píše o Malém v předmluvě knížky jeho přítel Ivan Medek a pro ilustraci citovaného tvrzení stačí připomenout, že to byl právě Malý, který ve svém biskupském postavení navštívil i homosexuálně orientované věřící, prostitutky a prostituty, squattery a narkomany. Jistě tedy nepřekvapí, že se na stránkách knihy setkáme i s natolik kontroverzními tématy, jakými pro dnešní církev jsou například zdobrovolnění celibátu či prostý nedodstatek kněží. Rozhovor s Václavem Malým však nevězí jen v církevní problematice - myšlenky bytostně svobodného biskupa by přece měly být podnětné i pro nás nevěřící.

autor: Milan Šefl
Spustit audio