Knižní rozhovor s Karlem Hvížďalou

15. červenec 2010

Nakladatelství Portál vydalo pod titulem Interviewer knižní rozhovor s Karlem Hvížďalou. Dotazovaný je přitom sám autorem téměř dvaceti rozhovorů podobného formátu.

"Intelektuál nikdy nepotřebuje masový úspěch, ten ho nezajímá, protože ho nenabíjí; jeho vzrušuje objevování zasutých významů slov, nových a širších kontextů, odvrácené strany událostí čili mnohem subtilnější problémy, které však pro zdraví společnosti a atmosféry ve veřejném prostoru mají zásadní význam," píše Karel Hvížďala v jedné z odpovědí na otázku Mileny M. Marešové, která se chopila nesnadného úkolu - sestavit knižní rozhovor právě s ním, se špičkou tohoto oboru, autorem více jak dvaceti knižních rozhovorů. Proto kniha, vydaná nakladatelstvím Portál, nese název Interviewer (intervijůvr). Přestože byl dialog s Karlem Hvížďalou veden po e-mailu, působí živě a bezprostředně a přestože konkrétně analyzuje naši žitou skutečnost, má velký filozofický přesah. Ivana Myšková se tedy v rozhovoru o rozhovoru "interviewerky" Mileny M. Marešové zeptala, zda bylo hlavním záměrem knihy rozšířit obecné povědomí, které o Karlu Hvížďalovi máme.

autor: Ivana Myšková
Spustit audio