Knižní novinky: Puškinův dům; Klinický deník; Próza I.; Kolovrz

7. srpen 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03181051.jpeg

Jaké je jedno ze základních děl ruské postmoderní literatury? Který český autor slaví dvaadevadesáté narozeniny vydáváním svých spisů? A k čemu sloužil tak řečený „kolovrz“? Odpovídá kulturní publicista Jan Nejedlý v přehledu knižních novinek.

Nakladatelství Paseka vydalo román ruského spisovatele Andreje Bitova nazvaný Puškinův dům. Spolu s prózou Moskva-Petušky Venedikta Jerofejeva a Školou pro hlupáky Saši Sokolova patří tato kniha k zakladatelským dílům ruské postmoderní literatury. Autor psal příběh v letech 1964 až 1971, tedy v době, kdy se hroutily naděje na destalinizaci sovětského Ruska. Kniha vyjma několika fragmentů kolovala pouze v samizdatu, na konci 70. let vyšla v Americe, v Rusku až o desetiletí později. Puškinův dům z názvu románu není jen rodný dům slavného básníka – stejný název nese i leningradský, respektive petrohradský Ústav ruské literatury akademie věd. Hlavním hrdinou příběhu je představitel sovětské inteligence, který se smířil s životem v područí totalitního státu.

Na pozadí jeho životního příběhu i osudů jeho rodičů, lásek a rivalů se tvůrce zamýšlí nad proměnou ruské inteligence v sovětskou, postupně zbavovanou mravních hodnot. Své vyprávění vsazuje do kontextu ruské klasické literatury, s jejímiž vzorci si pohrává. Je mistrem zcizovacích efektů: „Vždycky nám vrtalo hlavou, už od raných dětských dob, kde se autor skrýval, když přihlížel scéně, kterou líčí. Kam si zalezl, že ho nikdo neviděl?“ pochybuje autor o realitě literárního příběhu dodávaje: „Stojíme na břehu příběhu, který si od samého počátku hýčkáme, vzdouvá se před námi jako vlna – ukazuje se však, že tu není brod, nepřejdeme.“ Rozmáchlou postmoderní fugu přeložila Vlasta Tafelová.

Klinický deník

03181056.jpeg

U příležitosti mezinárodní psychoanalytické konference, která se bude konat v říjnu v Praze a bude věnovaná dílu maďarského psychiatra Sándora Ferencziho, vychází v nakladatelství Portál autorovo erbovní dílo. Jmenuje se Klinický deník a tvoří jej zápisky reflexí z práce s pacienty, postiženými různými traumaty. Nedílnou součástí deníku jsou také pasáže věnované Sigmundu Freudovi, jehož byl autor žákem a s nímž se později pro neshody v psychoanalytické práci rozešel. Knihu přeložil Ivo Müller.

Próza I.

00614725.jpeg

Příznivce básníka a spisovatele Františka Listopada potěší další, v pořadí třetí přírůstek jeho sebraných spisů. Po verších přišla nyní na řadu Próza, a sice všechny autorovy česky vydané povídkové sbírky počínaje svazkem Malé lásky ze 40. let až po unikátní, dosud nepublikovaný soubor Silva rerum z nedávné doby. Spisy autora, který od roku 1948 žije v emigraci a patří stejně tak do české i portugalské kultury, vydává nakladatelství Dauphin. Kniha vychází k autorovým dvaadevadesátým narozeninám.

Kolovrz

03181062.jpeg

V publikaci Kolovrz editor Pavel Šmidrkal soustředil sbírku prvorepublikových reklamních plakátů a vývěsních štítů. Kromě firem jako Baťa či Melantrich se tu objevují i méně známí živnostníci a jejich výrobky. Kupř. zmiňovaný kolovrz byla vazelína, jež dokázala umlčet skřípání kol vozíků, trakařů, bicyklů i žebřiňáků. I přes úderný slogan „Na vrzání kolovrz“ však výrobek převálcovala konkurence s názvem kolomaz. Publikaci vydala Nová tiskárna Pelhřimov.

autoři: Jan Nejedlý , Karel Kratochvíl
Spustit audio