Knihy s nacistickými razítky i se vzácnými ex libris konečně opouští temné sklady Klementina

03606504.jpeg

Projekt Knihy znovu nalezené chce objasnit původ velkého množství svazků, které se do Národní knihovny v Praze dostaly za druhé světové války a krátce po ní. Tento soubor v depozitářích dlouho ležel bez povšimnutí a evidence. Přitom mnohdy skrývá knihy, které otevírají další historické souvislosti.

Jak informuje speciální internetová stránka prezentující záměry a cíle projektu: „Hlavní náplní je, aby se knihy, které byly zavlečeny na české území během II. světové války či těsně po ní, zaevidovaly dle platných standardů a bezpečně uložily. Samozřejmostí je vyjasnění právního rámce, který se ke knihám váže.“

Širší dějinný kontext by měl vzejít z archivního výzkumu Po bližším zkoumání velikých sbírek z konce 2. světové války se začalo ukazovat, že se otevírají další velmi zajímavá témata. Ve skladu se pracovníci projektu zaměřují hlavně na knihy obsahující provenienční znaky. Pátrají po razítkách nebo po ex libris. Takové knihy nejen očistí, katalogizují a znovu bezpečně uloží, snaží se také zkoumat jejich původ. Tímto způsobem už objevili třeba knihu o svobodném zednářství nacisty Gregora Schwartze-Bostunitsche.

02315639.jpeg

Pro projekt Knihy znovu nalezené není klíčová finanční hodnota nebo přímo obsah svazků. Podstatné je především to, jakou cestu prošly, než se dostaly tam, kde jsou teď. Pečlivě uzamčené ve skladu knihovny ale nezůstanou. První příležitost, kdy se s nimi mohou zájemci seznámit je výstava uspořádaná přímo v prostorách Klementina. Potrvá až do 21. května, ale tím projekt zdaleka nekončí. Zkoumaná sbírka má asi 300 000 svazků, zpracovaných je zatím 12 000. Završením projektu bude odborné publikace.